Jak by měly vodní toky ve městech vypadat?

4.6.2020 - Nikol Krejčová | Články
Isar v Mnichově

Vodní tok v obci by měl být ve stavu co nejbližším přírodnímu, protože jen tak může naplňovat svoje funkce přírodního a vodního cyklu. Samozřejmě ve městě jsou pro vodní toky mnohá omezení, především nedostatek místa. Je tak nutné najít kompromis, protože vodní toky zároveň mohou zlepšit život města.

Vodní toky by měly být přístupné veřejnosti pro zajištění sociálních a kulturních funkcí. Jen v přístupné řece se mohou lidé koupat, nebo chytat ryby, jen u přístupné řeky mohou lidé nastoupit do loďky, setkávat se a sportovat.Řeky a potoky v přírodě co nejbližším stavu mohou město účinně ochlazovat a zásobovat vodou.

Čím jsou plochy vody a přilehlé vegetace větší, tím větší ochlazení přináší, velikost se přitom s úpravami k přírodě bližšímu stavu zvětšuje.Úprava toků do stavu přírodě blízkému znamená mít řeky a potoky klikaté s množstvím slepých ramen a tůní, široké, s nízkými břehy a co nejmenším množstvím betonu a kamene v korytě i na březích. Kolem toků by měly vzniknout dostatečně velké plochy vegetace, které mohou být zatopeny v případě povodní, popřípadě kombinované s moderními prvky jako jsou mobilní hráze nebo pumpy.

Příkladem takové revitalizace je úprava řeky Waal ve městě Nijmegen nebo řeky Isar v Mnichově.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu