Články

EMAS

Systém EMAS má dvě základní fáze, je to jeho zřízení a následně pokračování v dalším zlepšování environmentálního řízení organizace. Zjednodušeně lze říci, že EMAS není proces, který je ukončen získáním akreditace, ale i po jejím získání dále pokračuje a především je soustavně vylepšován.

Pro zavedení systému EMAS neexistuje žádná standartní metodika, celý proces závisí tedy na mnoha faktorech specifických pro danou oblast, ve které organizace působí.

Organizace usilující o získání EMAS musí splnit všechna ustanovení daná Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 121/2009.

 

Nemocnicím a jiným zdravotnickým zařízením, která chtějí snížit svůj negativní vliv na životní prostředí, je určena následující studie.

zipCelá studie i s přílohami ke stažení4.52 MB

 

Postup zavedení systému EMAS

(Postup je podrobněji rozveden ve studii „Vlivy provozu nemocnic na životní prostředí a zdraví lidí a návrh opatření k jejich zmírnění" od kapitoly 4. na str. 43. Informace k jednotlivým bodům postupu pak jsou uvedena v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 121/2009. Oba dokumenty jsou ke stažení na této stránce)

1) Schválení změny přístupu nemocnice k životnímu prostředí vedením

2) Environmentální přezkum

3) Stanovení environmentální politiky organizace

4) Určení environmentálních aspektů – přímých a nepřímých

5) Plánování – právní a jiné požadavky, obecné cíle, specifické cíle a program nebo programy

6) Zavedení a fungování – zdroje, úkoly, odpovědnost a pravomoc, odborná způsobilost, výcvik a povědomí, komunikace, dokumenty a řízení dokumentace, řízení provozu, připravenost na mimořádné události a reakce na ně

7) Kontrola – sledování a měření, hodnocení dodržování požadavků, neshoda a nápravná opatření a preventivní opatření, řízení záznamů, interní audity

8) Přezkum vedením organizace

9) Vydání environmentálního prohlášení

10) Ověřování a registrace

Na konci procesu získává zdravotnické zařízení právo používat logo EMAS, které deklaruje odpovědný přístup organizace k přístupu k životnímu prostředí.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: