Jak financovat péči o stromy


Města a obce mohou na ošetření starších dřevin získat dotace z různých fondů. Například Program péče o krajinu přispívá na ochranu památných stromů, z Operačního programu životní prostředí je možné zaplatit odborné ošetření například zeleně na hřbitovech nebo alejí podél cest a silnic.

Podrobnější informace podává Agentura ochrany přírody a krajiny.