Jak hodně je znečištěné Labe a jeho přítoky zjišťuje projekt Voda živá

28.8.2015 - ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Ilustrační foto
Odborníci na toxické látky z Arniky včera odebrali tři vzorky sedimentů z Labe a tři z Vltavy, dnes ještě odeberou další dva vzorky z řeky Bíliny a dva z Labe. Ty nechají zanalyzovat ve specializovaných laboratořích na přítomnost perzistentních organických látek – včetně v současnosti velice diskutovaných polychlorovaných bifenylů (PCB). Vzorky se budou testovat také na látky, jako jsou perfluorované sloučeniny (PFC) nebo zpomalovače hoření, které mohou souviset jak s průmyslem, tak se znečištěním z domácností a do Labe se dostanou například z čistíren odpadních vod. Vzorkování v Ústeckém kraji probíhalo dva dny a kromě Ústí nad Labem se vzorky sbíraly také u Litoměřic a Lovosic.

„Tímto monitoringem chceme mimo zjistit nejen znečištění způsobené úniky z průmyslu, ale také látkami, s nimiž běžně zacházíme v domácnostech a které se potom prostřednictvím čistíren odpadních vod mohou dostat do řek a v nich pak kontaminovat ryby. Jedná se například o perfluorované látky, které se používají například na výrobu teflonového nádobí anebo k povrchové úpravě textilu a papíru. Výsledky našeho výzkumu budeme dále konfrontovat s údaji v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) a se zprávami o plnění mezinárodních úmluv Českou republikou, abychom zjistili, jak znečištění řek chemickými látkami souvisí s konkrétními průmyslovými provozy,“ shrnul účel probíhajících odběrů vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Současné odběry vzorků byly naplánovány dávno předtím, než se v červenci tohoto roku objevil problém s vysokými koncentracemi PCB v Labi. „Přestože není reakcí na tuto zátěž Labe, může pomoci identifikovat zdroj znečištění řeky těmito látkami,“ uvedl v souvislosti s diskutovaným znečištěním Labe Petrlík. Arnika již v minulosti zkoumala sedimenty a ryby jak z Labe, tak z dalších řek v České republice na přítomnost toxických látek jako jsou PCB anebo perfluorované látky. Nejvyšší koncentrace PCB ve vzorcích z roku 2010 byla zjištěna v sedimentu z řeky Bíliny odebraném nad Trmicemi poblíž transformátorové stanice Koštov.

Odběry vzorků a jejich testování jsou součástí projektu Voda živá, kterým chce Arnika veřejnost upozornit na důležitost ochrany vody a na ni vázaných ekosystémů. Součástí projektu je kromě monitoringu znečištění řek také třeba celonárodní soutěž pro základní a střední školy. „Protože je voda naprosto nezbytná pro život každého z nás i dalších generací, chceme zvýšit zájem o vodu, její význam a její kvalitu prostřednictvím soutěže také u mladých lidí,“ říká koordinátor projektu Voda živá Kamil Repeš z děčínské pobočky Arniky.

1loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu