en ru


Jak pomohou 4 miliardy ovzduší na Ostravsku? ptá se Arnika ministra Chalupy

24.1.2012 - OSTRAVA | Novinky
Sdružení Arnika zaslalo minulý týden ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi dopis, ve kterém se ptá, jak konkrétně budou využity cca 4 miliardy korun z první výzvy určené pro Moravskoslezský kraj.

„V souvislosti s informacemi, že by pro Moravskoslezský kraj měly být uvolněny další peníze na zlepšení ovzduší nás zajímá, jak efektivně budou využity prostředky z výzvy první,“ řekla Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. „Podporu projektů na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji vítáme. Zajímá nás však, jaký byl o nabídnuté peníze zájem a v souvislosti s tím, kolik se jich v prvním kolem vyčerpá, dále jaké konkrétní projekty budou podpořeny a hlavně – jaké množství znečišťujících látek díky podpořeným projektům ubude,“ dodala Krčmářová.
Moravskoslezský kraj a zejména oblast Ostravska je již dlouho oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Region se zejména v zimních měsících potýká s výrazným překračováním imisních limitů pro polétavý prach, na který se vážou zdraví škodlivé látky, jako je například benzo(a)pyren. Znečištěné ovzduší má vliv i na zdraví obyvatel. Například v Radvanicích, které patří mezi nejznečištěnější části, diagnostikovali lékaři astma u 31% dětí.

Dopis pro ministra Tomase Chalupu.pdf

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha