Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel z kuchyně - slupky, zbytky zeleniny a ovoce (se šlupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat zbytky chemikálií), kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel (s tím opatrně, mohou lákat hlodavce a být zdrojem zápachu). Mezi bioodpad patří odpad ze zahrad a parků – tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj.

Kompostování

Bioodpady lze kompostovat doma na zahradě. Pokud nemáte svůj pozemek, můžete založit s podobně smýšlejícími lidmi komunitní kompostárnu. Tu může zřídit i obec. A pokud vzniklý kompost použije na údržbu zeleně v obci, nebude k tomu potřebovat ani žádné povolení, ani kontrolu jakosti kompostu. Další možností obce je vybudovat tzv. malé zařízení na zpracování bioodpadu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V takovémto zařízení je možné za rok zpracovat až 150 tun bioodpadů. Jako výhodná se jeví možnost, že toto zařízení pro obec spravuje místní zemědělec. Speciální způsob zpracování bioodpadu je vermikompostování, což je zpracování bioodpadu pomocí většího množství žížal. Vermikompostér můžete mít i na balkóně.

Autoři: Dům dětí, Dolní Počernice

Mulčování

Mulčování, to je využití posekané trávy a nadrcených větví a kůry k zakrytí půdy. Mulčování chrání půdu před vnějšími vlivy (např. se sníží odpařování vody z půdy) a současně se vrací do půdy živiny, tak jak se postupně materiál rozkládá. Dnes si můžete koupit mulčovací sekačku. Trávníků to jenom prospěje a vy ušetříte za hnojení trávníku. Já sám používám sekačkou posekanou trávu k mulčování květinových záhonů. Je to skvělý materiál a dobře se s ním pracuje.

Management zelených ploch

Častější sečení trávníků znamená, že musíte zpracovat více zelené hmoty. Proto i zde je vhodná přiměřenost. V některých městech byly zelené plochy udržovány každých 14 dní, nyní tak činí 2-3x za rok. Časté sečení neprospívá biodiverzitě. Chcete se ke své zahradě chovat šetrněji, doporučujeme seznámit se s projektem „Přírodní zahrady“. Informace o nich jsou například na webu Ekologického institutu Veronica.

Ostatní

Hospodárnější nakládání s potravinami. Například suché pečivo můžeme nosit zvěři do lesa (v Praze běží občas sběr suchého pečiva na školách). Obdobně můžete zvířatům odnést ovoce z vlastní zahrady, pokud víte, že ho sami nespotřebujete. Chemicky neošetřenou zeleninu (či biozeleninu) a ovoce není třeba loupat. Připravili byste se tím o řadu cenných látek.

Využití bioodpadu a jeho přínos pro životní prostředí i naši kapsu

1) Návrat organické hmoty (humusu) a živin do půdy. Půda je neobnovitelný zdroj. Jeden centimetr ornice vznikne za 100 až 200 let. Přitom 50 % půdy v ČR je ohroženo vodní a větrnou erozí.

2) Náhrada rašeliny jako neobnovitelného zdroj. Těžba rašeliny ničí velmi cenné lokality.

3) Zadržení uhlíku v půdě. Během procesu kompostování se 35-50 % uhlíku váže na humus.

4) Snížení množství odpadů, s kterými je nutno nakládat (ve Velké Británie se počítá, že jeden kompostér v domácnosti odkloní 150 kg bioodpadů). S tím je spojené snížení emisí z přepravy a snížení nákladů na zpracování bioodpadů (náklady na svoz bioodpadů odpovídají nákladům na svoz směsného zbytkového odpadu).

Další informace naleznete:

Občanské sdružení Ekodomov a jeho stránky ke kompostování:

http://www.kompostuj.cz

CZ BIOM, České sdružení pro biomasu

http://www.biom.cz

Občanské sdružení Priatelia Zeme z Košic, mnoholetá praxe, zajímavé materiály

http://www.priateliazeme.sk/spz/

Agentura ZERA

http://www.zeraagency.eu/

Internetový Receptář

http://www.ireceptar.cz

Ekologický institut Veronica, projekt Přírodní zahrady

http://www.veronica.cz/?id=418

Předcházení vzniku odpadu je problematika značně široká a proto jsme pro tuto oblast začali tvořit samostatně webovské stránky pvo.arnika.org.

Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí to o prevenci obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit mnoho surovin, energie a snížit s tím spojené znečištění a to v celém řetězci produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recyklace i likvidace odpadů).  Levnější je odpadům předcházet, než řešit co s nimi. V některých oblastech našeho běžného života je to již přijatý model (například úspory energie).

V ČR se věnujeme prevenci vzniku odpadů zatím hlavně v oblasti výroby, velký potenciál však má prevence i při snižování produkce komunálních odpadů. Díky prevenci a recyklaci můžeme významně snížit produkci zbytkové směsného odpadu. Zatímco průměrný občan vyprodukuje za den asi 4 litry směsného odpadu (220 kg za rok), jsou lidé, kteří tento objem vyprodukují za týden i déle. Řada zemí má podstatně nižší produkci směsného komunálního odpadu než my. 

SKO CR Rakousko opr

Nejlepší regiony produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na obyvatele za rok.

Chcete-li množství vyprodukovaných odpadů a svůj dopad na Zemi snížit, můžete se inspirovat Desaterem odpovědného nakupování. Mnoho informací také naleznete v naší encyklopedii udržitelné spotřeby.

Sledujte nás: