Co je územní plánování

Jaké dokumenty ovlivňují podobu měst a obcí?

Územní plány nejsou jedinými dokuemtny, které rozhodují o tom, jak bude město nebo obec vypadat. Důležité jsou zásady územního rozvoje, které pořizuje každý kraj v České republice a Praha. Praha má samozřejmě tu zvláštnost, že zásady i územní plán platí pro totéž území. Přesto jedno nemůže existovat bez druhého.

Územní plán by v některých případech měl být doplněný sadou regulačních plánů, které by stanovily podrobná pravidla pro území jako jsou památkové zóny nebo třeba rychle rostoucí satelitní zástavba, jednoduše cšude tam, kde je třeba něco chránit.

Všechny typy územně plánovací dokumentace musí být v souladu. To znamená, že stavby a opatření vymezené např. v politice územního rozvoje, musí být promítnuty do zásad územního rozvoje i do územního plánu. Obecně platí, že vyšší typ územního plánu je závazný pro všechny typy nižší.

 O čem jsou jednotlivé dokumenty?

Politika územního rozvoje je celorepublikový plánovací dokument. Jsou v ní stanoveny základní priority a pravidla pro rozhodování o území. Je závazná pro zásady územního rozvoje i územní plány.

Zásady územního rozvoje jsou dokumentem, který upravuje základní koncepci územního rozvoje. Bývají opakovaně aktualizovány a vyplatí se sledovat, co se s nimi děje. V Praze je to o něco komplikovanější než v jiných městech - zásady i územní plán se totiž pořizují pro stejné území, jen v jiné míře podrobnosti.

Územní plán se pořizuje pro celé území obce nebo města. Měl by určovat, jak bude využita která lokalita, kde se může stavět a kde naopak ne a v jakém rozsahu. Územní plán by měl procházet pravidelnými aktualizacemi. Naopak by neměl být měněn jednorázovými změnami, protože to způsobuje problémy - jednotlivé změny nejsou navzájem provázané a často slouží jen developerským zájmům a nikoli občanům.

Regulační plány by měly řešit např. umístění staveb, jejich vybavení, přesnou výšku, sklon střechy, nebo přístup ke stavbám. Regulační plány mohou být nejlepším řešením pro usměrnění výstavby a pro stanovení jasných pravidel pro investory. Většina měst a obcí ale tento nástroj prakticky nevyužívá.