en ru

Jak se žije seniorům v Praze

Studie sumarizuje výzkum uskutečněný Arnikou – Centrem pro podporu občanů v  období květen – září 2018 mezi aktivními pražskými seniory. Vychází ze současných přístupů ke zkoumání stárnutí ve městě optikou prostorového ageismu. V úvodu shrnuje základní konceptualizace a sociodemografická data, odkud přechází k základnímu přehledu současných nejzajímavějších studií stárnutí ve městě. Mikro přehledová studie ukazuje základní aspekty měst přátelských seniorům i požadavky samotných aktérů. Druhá část se zaměřuje na výzkum realizovaný Arnikou a shrnutí jeho výsledků. V komparaci s existujícími studiemi analýza shrnuje základní nedostatky i požadavky na širší uzpůsobení metropole směrem k eliminaci prostorové exkluze seniorů a docílení požadavků konceptu města přátelského k seniorům. Analýza může sloužit jako podklad pro přípravu a implementaci strategických dokumentů města v této otázce.

  

Košík

 x 
košík je prázdný
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha