Jak správně topit

Jak můžeme ovlivnit emisí z našeho topeniště a tím i kvalitu ovzduší přímo v místě svého bydliště?

Foto: Klára Čajová

 • Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
 • Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
 • Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
 • Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný provoz.
 • Nespalujte odpad!
 • Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků 
 • Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotle předává teplo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem a snižuje se tak jejich účinnost.

 

Den od vyčištění kotle

Účinnost kotle

(87%)

Protopeno navíc paliva

za jeden den %

1 83.52 3.48
7 65.37 21.62
14 49.12 37.87

Vytápění dřevem nebo dřevěným odpadem (štěpky, piliny atp.) -  dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl od uhlí). Pozor - dřevo musí být dobře proschlé, aby dobře hořelo s minimální produkcí spalin.

Topení dřevem - otázky a odpovědi:

Jakým dřevem je nejlepší topit, měkkým či tvrdým?

Nejlepší je používat směs obou druhů dřeva. Měkké dřevo, (např. borovice, lípa), hoří rychleji a je výborné na podpal, díky němu se pak i lépe rozhoří dřevo tvrdé. Jedle a smrk rychle hoří, proto jsou vhodné na podpal. Je to mimo jiné díky vyššímu obsahu pryskyřice.

Na co je dobré dát si pozor při nákupu dřeva? Je lepší kupovat dřevo dlouhé (kulatinu) nebo už naštípané palivové dříví a polena?

Je důležité se při nákupu informovat, zda je dřevo čerstvé, nebo jde už dostatečně proschlé dřevo připravené k topení (obsah vlhkosti je pod 20 procent). V případě čerstvého dřeva se musí ještě rok nebo ideálně dva uskladnit a sušit. Kulatina většinou představuje delší, cca metrové kusy. Cena bývá příznivá a tím, že si sami dřevo nařežete a naštípete, můžete ušetřit peníze. Pokud nechcete čekat, až dřevo proschne, je možné zakoupit dřevo předsušené (ze susšící komory). Takto sušené dříví je ale dražší.

Mohu topit v kamnech např. dřevotřískou?

Ne. Dřevotříska či laťovky obsahují pojivová lepidla a proto do kamen nepatří! Podle zákona o ochraně ovzduší se smí v domácích topeništích spalovat jen paliva s nízkou kouřivostí a suché dřevo v přírodním stavu. V žádném případě se nesmí spalovat lakované nebo chemicky ošetřené dřevo (například impregnované).

Jak poznám,  že dřevo už je správně proschlé?

Nejspolehlivějším ukazatelem je elektronický digitální vlhkoměr. Pokud topíte z větší části nebo pouze dřevem, je výhodné si tento vlhkoměr pořídit.

Jak mám skladovat dříví venku?

Nejvhodnější je postavit si dřevník. Pro schnutí dřeva je nejlepší, pokud je umístěn k jižně orientované straně domu. Základem správného uložení je důkladné provětrávání. Nejlépe je skladovat dřevo již naštípané, protože kulatina pomaleji schne. Mezi vrstvou dřeva a stěnou domu by měla být mezera zhruba 5 až 10 cm. Je vhodné chránit dřevo proti dešti, např. stříškou. Dřevo rozhodně nezakrývejte plastovou plachtou. Brání cirkulaci vzduchu a vznikají plísně a hniloba.

Jaký je správný postup zatápění dřevem v kamnech?
Nejprve zatopte malými kousky dřeva. Mají větší povrch a rychleji shoří. Dřevěné třísky hoří podstatně lépe a rychleji, než velká polena. Teplota plamene při spalování dřeva ve spalovacím zařízení se pohybuje přibližně v rozsahu 650 až 950 °C 

Vytápění uhlím volí opět mnoho lidí především z finančních důvodů. Problematickou kombinací však bývá starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí.Pokud tedy chcete přejít na vytápění uhlím, je nutné pořídit si především kvalitní kotel s vysokou účinností spalování.

Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností.Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku, a při jeho konečném využití, např. při výrobě elektřiny nebo při vytápění, dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími spotřebiči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.

 

Srovnání emisí prachu v různých kotlích za použití různých paliv
(zdroj: Výzkumné energetické centrum VŠB)

 

Srovnání emisí z různých druhů paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videa „Jak správně topit", autorem je Výzkumné energetické centrum při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě 


 

 

Úspory ve spotřebě tepelné energie nám pomohou snížit produkci emisí vzniklých topením.

 • Zateplete stěny budov, střechu a podlahy.
 • Utěsněte okna a dveře.
 • V zimě větrejte krátce a intenzivně.
 • Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek pře topným tělesem, kryty topných těles).
 • Instalujte pokojové termostaty-u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu.
 • Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
 • Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

Kalkulačky

Kalkulačka Topíte hospodárně? Ověřte si, jak je z hlediska spotřeby energie na vytápění hospodárný váš dům nebo byt.

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva