Jak správně topit si vyzkouší lidé v Kopřivnici

14.2.2012 - KOPŘIVNICE | Novinky
Jak správně topit v lokálních topeništích a minimalizovat  přitom množství emisí znečišťujících ovzduší, to poradí občanům a návštěvníkům Kopřivnice 15. února  akce nazvaná „Jak správně topit“. Akci pořádá sdružení Arnika v rámci projektu „Topíme ohleduplně“ spolu s městem Kopřivnice a Výzkumným energetickým centrem při Vysoké škole báňské.

Ve středu u kulturního domu v Kopřivnici budou odborníci přímo v centru města všem zájemcům názorně předvádět, co a jak správně spalovat v domácích topeništích. Kolemjdoucí se budou moci zapojit také do osvětových her a soutěží.
Hlavní program pro veřejnost bude probíhat od 13 do 16 hodin. Kromě zhlédnutí ukázek spalování si lidé budou moci sami vyzkoušet například měření znečišťujících látek jdoucích z komínů, měření teplot pomocí termokamery či rozdělávání ohně bez sirek.

Jak správně topit.pdf

Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha