en ru


Jak vylepší miliardy ovzduší v Moravskoslezském kraji? Přečtěte si odpověď ministra

12.3.2012 - OSTRAVA | Novinky
foto: Petr Maceček
Na jaké projekty budou využity nabízené miliardy korun pro Moravskoslezský kraj a o kolik se tím sníží emise znečišťujících látek zjišťovalo sdružení Arnika. „Zajímá nás, zda je o peníze z výzev zájem, jaké projekty byly schváleny a hlavně jak jejich realizace pomůže zdejšímu ovzduší“ řekla Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. „Proto jsme ministru Tomáši Chalupovi zaslali koncem ledna dopis s žádostí o přehled podpořených projektů, včetně detailního upřesnění snížení emisí. Na náš dopis nyní pan ministr odpověděl“, dodává Krčmářová.

Kam tedy peníze poputují? Na technologické úpravy v provozech, zateplení budov a výměnu zdrojů vytápění, ale také na výsadbu izolační zeleně. Ne vždy je však z přehledu jasné, jak projekt přispěje ke zlepšení ovzduší. Zatímco například u projektu výsadby izolační zeleně je celkem pochopitelně obtížné vyčíslit dopředu úbytek emisí, u projektu firmy ArcelorMittal nazvaného Snížení emisí modernizací ohřívačů větru za více než 106 milionů korun se to nedozvíme také, byť snižování emisí obsahuje už samotný název projektu. Stejně je na tom projekt firmy Ferrocomp na snížení tuhých znečišťujících látek, u kterého tabulka uvádí ve výsledku nulové snížení emisí. „Nevíme, zda jde o chybu v tabulce, nebo údaje prostě chybí, každopádně se budeme snažit zjistit důvod. Jak ostatně pan ministr napsal v dopise, množství snížení emisí je totiž jedno z hlavních hodnotících kritérií projektů“, dodala Krčmářová.

odpověď ministra Chalupy.pdf

tabulka - přehled schválených projektů.pdf

Vysvětlivka k tabulce: EPS (primární a prekurzory sekundárních částic - vypočítává se z množství uspořených tuhých znečišťujících látek, příp. i oxidů dusíků a síry a amoniaku). 

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha