Jak zjistit kontaminaci plastů toxickými zpomalovači hoření?

16.11.2017 - PRAHA / ZLÍN | Články
Ilustrační foto.
Creative Commons CC0 1.0 Universal
Nedávno byly zaznamenány stopy bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v černém plastovém materiálu určeném pro styk s potravinami, což naznačuje přítomnost recyklovaných plastů pocházejících převážně z odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE), neboť BFR jsou jednou z hlavních přísad v elektrických aplikacích. Recyklace plastů kontaminovaných BFR do výrobků přicházejících do styku s potravinami je nežádoucí. Ukázala se proto potřeba pohotové detekce BFR v za účelem efektivního a předběžného zhodnocení přítomnosti elektroodpadu v plastech přicházejících do styku s potravinami. Na průzkum takové metody se zaměřil mezinárodní tým odborníků z Institutu pro testování a certifikaci (ITC) ve Zlíně a Shimadzu Europa Gmbh v Duisburgu.

Stanovení kontaminace lze podle vědců dosáhnout zjištěním kombinace parametrů jako je celkový obsah bromu (Br) a antimonu (Sb); přísady v podobě BFR, vzácných prvků a elementární obsah relevantní pro WEEE.

Ve většině případů může být kontaminace WEEE potvrzena kombinací rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) a tepelné desorpční / pyrolýzní plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS). Obsah Sb a vzácných prvků neposkytl úplné potvrzení o zdroji kontaminace, nicméně pro antimon se opakuje: Sb byl spojen se zvýšeným Br signály. Proto se Br nejprve následovaly Sb jako prekurzory WEEE, jelikož oba prvky se používají jako synergetické systémy zpomalující hoření. REE pro konkrétní WEEE by mohly být použity pro malé potvrzení WEEE (sWEEE); tento parametr by se však měl interpretovat opatrně. Čistota polymeru infračerveným spektrometrem Fourier-transform (FTIR) a pyrolýzou GC-MS v mnoha případech nemohla potvrdit znečištění specifické pro WEEE; avšak může být použito pro měření čistoty a podezření na použití recyklovaných frakcí (WEEE a non-WEEE) jako třetí-line potvrzení.

„Podle našeho nejlepšího vědomí je přidávání odpadu z WEEE do plastů přicházejících do styku s potravinami nezákonné; avšak kvůli nedostatečné screeningové kontrole stále dochází k průniku takových předmětů na trh, a proto náš obecný postup umožňuje rychlé a účinné skríning podezřelých vzorků,“ konstatovali odborníci ve studii zveřejněné v říjnu v mezinárodním časopise Food Additives & Contaminants.

Článek byl připraven na základě odborné publikace: Puype, F., et al. (2017). "Towards a generic procedure for the detection of relevant contaminants from waste electric and electronic equipment (WEEE) in plastic food-contact materials: a review and selection of key parameters." Food Additives & Contaminants: Part A 34(10): 1767-1783. (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2017.1332430)

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu