Jaké školní pomůcky jsou rizikové?

Značná pozornost je věnována výběru školních aktovek, které mají být navrženy tak, aby nepoškozovaly dětskou páteř. Na neštěstí, zdravotní rizika nepřináší pouze nevhodně vybraný batoh. Inkoust fixů může obsahovat karcinogenní benzen, v barvě vodovek a temper můžeme najít těžké kovy poškozující imunitní, nervový a reprodukční systém. Mazací gumy, ořezávátka, pera nebo obaly na sešity z PVC jsou změkčovány pro reprodukční a hormonální systém toxickými ftaláty. Přestože školní pomůcky používají hlavně děti, které je mohou vkládat do úst, bezpečné limitní koncentrace ftalátů pro ně stanoveny nejsou.

Vybírejme školní pomůcky bez PVC

PVC je plast velmi škodlivý pro životní prostředí a to v celém životním cyklu (od výroby PVC, přes jeho užití, až po jeho likvidaci). PVC výrobky obsahují změkčovadla ftaláty, kvůli kterým stáhla Česká obchodní inspekce z trhu již desítky dětských hraček a výrobků pro děti. Z PVC na našem trhu naleznete například penály, obaly na sešity, ořezávátka, pravítka, desky či mazací gumy. Jelikož jsou to předměty, s nimiž děti přicházejí do úzkého kontaktu, mohou se tyto látky snadno dostat do jejich těla a ohrozit tak zdraví dítěte. U školních pomůcek je velmi reálné riziko, že by je děti mohly vkládat do úst.

V Česku neexistuje žádná právní norma, která by ftaláty ve školních pomůckách zakazovala jako je tomu například u hraček a předmětů péče o děti. Rodiče mají v podstatě jedinou možnost, jak se s jistotou vyhnout výrobkům s obsahem ftalátů -  koupit svým dětem školní pomůcky z jiného materiálu než z PVC. Alternativ k PVC je celá řada, ať ze skupiny plastů (polypropylen, pelyethylen), tak z textilu, papíru nebo kovu.

Navštivte naši Databázi alternativ k předmětům z PVC.