Jarov

garáže na školní zahradě

Stromy na školní zahradě jsou zatím zachráněny
Městská část:
Praha 3 - Žižkov
Místo: zahrada u Základní školy Jarov, ulice V Zahrádkách a Pod Lipami
Rok: 2007 - dosud
Dotčená zeleň: cca 70 stromů a další keře
Dnešní stav: radnice se ještě plánů na výstavbu na místě zeleně definitivně nevzdala

Stromy, které oddělují budovu základní školy na Jarově V Zahrádkách od silnice (zejména od ulice Pod Lipami), by měly ustoupit garážím. Nadzemní a částečně i podzemní velkokapacitní parkovací domy až pro 270 aut by vyrostly pár metrů od oken tříd, přímo na pozemku školy. Místní obyvatelé se rozhodli vynutit si diskuzi s radnicí a dát najevo svůj názor, že podobná stavba u školy nedává smysl. Okolní ulice jsou úzké, některé z nich jednosměrné nebo slepé, případně s omezenou rychlostí a značkami „Pozor děti“. A zatímco stromy v zahradě škodliviny nejen z automobilového provozu eliminují, parkoviště by do lokality přinesla ještě další znečištění ovzduší.

Vzniklo občanské sdružení Za evropský Jarov (slovem „evropský“ v názvu chtěli jeho členové zdůraznit příslušnost českého právního systému k evropskému). Po radnici požadovali informace i osobní setkání. I když k několika schůzkám došlo, zástupci radnice argumenty proti garážím u školy odmítli. Sdružení současně sbíralo podpisy pod petici, kterou do současnosti podepsalo na 2 000 lidí, zorganizovalo například happening před školou a získávalo si širší podporu. Na Žižkově nejde o ojedinělý projekt - s hrozbou výstavby garáží na místě zeleně se potýkali lidé například také na Škroupově náměstí.

Jsou vůbec potřeba nové parkovací plochy? Místní občané parkují vesměs v soukromých garážích, nově vznikající zástavba má také vlastní parkovací plochy, jež musí být dle městské vyhlášky součástí každého nového objektu. Výstavba garáží by si vyžádala nejprve změnu územního plánu. Když o ni v letech 2001 a 2003 žádalo několik místních občanů - chtěli si pro sebe postavit 16 garáží, částečně zapuštěných ve svahu - radnice je odmítla s tím, že kvůli škole jsou garáže v tomto místě nepřijatelné. Architektonická studie, kterou si nechala žižkovská radnice zpracovat, navrhuje 3 varianty parkovacích domů od 109 do 272 parkovacích míst. Podle vyjádření vedení městské části má jít o „prakticky výhradně residentské parkování“, nyní však i v okolí parkovací místa ještě přebývají.

Zástupci radnice mnohokrát zopakovali argument, že se jedná o pouhou studii, nic není rozhodnuto a vytipována jsou další místa pro parkování. Z rozpočtu městské části bylo však na rok 2008 vyčleněno 6.5 milionu korun na projektovou dokumentaci daných garáží. Místním lidem přitom nebyla známa žádná   podobná studie, která by rozpracovala jiné z vytipovaných míst. Uvedená částka přitom figurovala v rozpočtu na rok 2008 a tatáž částka, prý v roce 2008 nepoužitá, byla opět schválena za stejným účelem i pro rok 2009, přes veškeré protesty občanského sdružení včetně veřejně pronesených námitek na  zasedání zastupitelstva v prosinci 2008.

Součástí projektu má být sice například vegetace na střechách garáží a další solitérní zeleň. Nemůže však nahradit přirozený a mnoho let rostoucí přirozený pás zeleně. Případná přidružená výstavba šaten, hřiště na střeše garáží či tribuny nad hřištěm by sice byla ústupkem budovatelů, garáže by však znamenaly nárůst provozu v okolí školy, a tím vyšší ohrožení dětí projíždějícími auty i větší znečištění ovzduší. A možná by názvy ulic V Zahrádkách a Pod Lipami zůstaly jen památkou na dnešní zelené okolí školy.

Rozhovor s Libuší Havlíčkovou, předsedkyní sdružení Za evropský Jarov