en ru

Je Liberec zamořen dioxinovými látkami?

18.4.2002 - LIBEREC | Tiskové zprávy
Ekologická sdružení ARNIKA, Děti Země a Lidi pro Liberec se domnívají, že spalovna komunálních odpadů se začíná negativně projevovat ve znečištění životního prostředí Liberce vysoce toxickými dioxinovými látkami.
"Ukázaly to některé z výsledků rozborů odebraného vzorku půdy z Liberce a pstruha chyceného rybáři v Lužické Nise pod spalovnou, přestože nelze prokázat jednoznačnou souvislost. Obzvláště zjištěná koncentrace dioxinových látek v rybě z Nisy je varovná," komentoval výsledky průzkumu RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení ARNIKA. . Rozbory(1) obsahu dioxinů (PCDD/F) a polychlorovaných bifenylů (PCB)(2) zadalo v rámci projektu "Budoucnost bez jedů" sdružení ARNIKA financovaného nadacemi Regional Environmental Center, DOEN Foundation a Mitchell Kapor Foundation. Po snězení dvousetgramové porce libereckého pstruha se naplní 450 - 650 % doporučeného limitu maximálního denního přijmu dioxinových látek Světovou zdravotnickou organizací - WHO. Anebo je to 200% z limitu týdenní spotřeby těchto látek doporučeného Evropskou komisí. Člověk by měl tedy sníst jen jednoho takového pstruha za 14 dní a nic jiného, aby nepřekročil maximální doporučený limit pro příjem látek s dioxinovým efektem. Přestože se v České republice naměřily i vyšší koncentrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů v půdě, hodnota zjištěná v lesní půdě z Liberce převyšuje koncentrace těchto látek ve vzorcích odebraných v letech 1993 - 2000 v rámci průzkumu prováděného Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd (VÚMOP). V Liberci zjištěná koncentrace rovněž dvojnásobně převyšuje limit stanovený pro půdu ve Švédsku. V České republice není žádný limit stanoven. Polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny (PCDD/F) již ve velice nízkých koncentracích způsobují poškození hormonálního a imunitních systému člověka a jsou karcinogenní. Do lidského těla se dostávají především potravou (z 95 - 99%). Do potravin se dostávají potravním řetězcem a z 80% z ovzduší. Jejich přítomnost v ekosystémech na Liberecku v relativně vysokých koncentracích nasvědčuje tomu, že i zde se tyto látky dostávají do potravního řetězce v nepřípustné míře. Česká republika patří z hlediska přítomnosti těchto látek v potravinách a mateřském mléce mezi nejvíce zatížené evropské státy(3). Vzhledem k nebezpečnosti tzv. dioxinových látek zpřísnila v roce WHO (Světová zdravotnická organizace) .doporučený limit jejich maximálního denního příjmu. Lidé, kteří přišli do styku s vysokými koncentracemi PCB či dioxinů onemocněli tzv. chlorakné, disfunkcemi jater, měli dýchací potíže a řadu dalších zdravotních problémů.
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu