Jez u Děčína by měl zajímat rybáře, majitele penzionů, turisty i sportovce

8.10.2010 - PRAHA / DĚČÍN | Novinky
Seznamte se s plánem jezu u Děčína, radí Arnika. Významně totiž ovlivní podobu řeky.

Se záměrem na jeho stavbu by se proto měli seznámit všichni, jichž se takové změny mohou týkat. Může jít například o rybáře, neboť změna hloubky a proudění vody v řece se dotýká i výskytu ryb. Změna podoby břehů a krajinného rázu by zase mohla zajímat turisty a potažmo i provozovatele služeb pro turisty. Biologové, krajináři, hydrologové, ale také sportovci, vodáci, cyklisti a široká veřejnost se k záměru může vyjádřit v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí ještě jeden týden - do 14. října.

Během procesu EIA by mělo být zodpovězeno co nejvíce otázek, týkajících se vlivu záměru na životní prostředí. Zde jsou některé z nich:

 • Pro biology
  V řece a jejím nejbližším okolí žijou různé druhy rostlin i živočichů, mnohé patří ke chráněným. Ovlivní jejich život stavba jezu v navržené podobě?

 • Pro rybáře
  Jez znamená změnu hloubky i rychlosti proudění řeky, ale především velkou migrační překážku. Jak ovlivní jez u Děčína množství a druhy ryb v řece? (Pro srovnání: pod jezem u Střekova žije více než 30 druhů ryb, nad jezem jen 12.)

 • Pro ty, kdo se zajímají o krajinu
  U Dolního Žlebu má být postaven několik metrů vysoký plavební stupeň. Co to udělá s krajinným rázem?

 • Pro cyklisty
  Přímo po břehu řeky vede oblíbená cyklostezka. Jak ji zasáhne vzestup hladiny?

 • Pro turisty nebo podnikatele v turismu
  Unikátní Labský kaňon je velkým lákadlem pro turisty. Zůstane jím i poté, co se změní stavbou plavebního stupně?

Seznamte se s dokumentací záměru plavebního stupně na Labi u Děčína a podejte k němu své připomínky!

Dokumentaci k záměru najdete na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102


Se žádostí o radu, jak zpracovat připomínky, se můžete obrátit na Arniku, a to telefonicky i e-mailem, po dohodě i osobně.

Poté, co skončí současné přípomínkování záměru, vybere Ministerstvo životního prostředí osobu, která zpracuje na základě došlých připomínek posudek. Ten bude opět zveřejněn a znovu se k němu bude moci vyjádřit veřejnost. Následovat bude veřejné projednání a vydání stanoviska MŽP, jímž vyjádří souhlas či nesouhlas se záměrem, respektive podmínky

Informace o procesu EIA: http://www.poradna.arnika.org/eia

 

Další informace k záměru stavby jezů na Labi: http://arnika.org/voda/labe-tiskove-zpravy

Banner-stika

Sledujte nás: