Jihomoravský kraj má již čtvrtou obec oceněnou Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe

27.11.2019 - TELNICE | Články
Jde během jednoho roku snížit produkci odpadu o třetinu. V  Telnici (cca 1600 obyvatel) to dokázali a získali 5. ročníku Odpadového Oskara ocenění Odpadový Oskar – příklad dobré praxe.

V obci byl realizován za podpory OPŽP systém třídění systémem door to door, kdy domácnosti mají nádoby na tříděný sběr odpadu přímo u domu (na papír, na plasty, na bioodpad a popelnici na směsný odpad).

Díky minimální docházkové vzdálenost a omezení frekvence svozu popelnic došlo k obci během jediného roku k výraznému nárůstu množství vytříděných surovin, k poklesu produkce směsného odpadu. Úroveň třídění odpadu v obci již překročila 60 % (63,7 % v roce 2018).

Za skvělými výsledky je vidět i mnoho práce obce. Obec dobře komunikuje s obyvateli, seznamuje domácnosti s výsledky odpadového hospodářství a náklady na tuto činnost a nezapomíná ani na to, že je třeba lidem dávat praktické rady o tom, co a jak třídit (Telnická abeceda, Kam to vyhodit).

Telnice graf zpravodaj zari2019

V Jihomoravském kraji je to tak již čtvrtý příklad, který byl v tomto kraji oceněn. Již před 5 lety jsme ocenili aktivity firmy STKO Mikulov, která zavedla ve více než 20 obcích motivační systém, kdy domácnosti získávají slevu na poplatku v závislosti na tom, jak třídí a kolik produkují odpadu. Příkladem obcí, které tento systém zavedly a mají výborné výsledky, jsou obce Březí a Dolní Věstonice.

Ve třetím ročníku Odpadového Oskara jsme jako příklad dobré praxe ocenili výsledky města Kyjov. Kyjov, jako město nad 5000 obyvatel, má dlouhodobě nejnižší produkci směsného odpadu v kraji (získává pravidelně ocenění v kategorii 1, též v roce 2019). K významnému poklesu produkce zde došlo po zavedení plošného třídění bioodpadu. Město začalo v jednom týdnu svážet popelnice, ve druhém týdnu bioodpad, třídění bioodpadu nemělo vliv na nárůst dopravy, město naopak ušetřilo.

Ve čtvrtém ročníku Odpadového Oskara jsme ocenili jako příklad dobré praxe obec Mikulčice. Tato obec má dlouhodobě odzkoušen známkový systém platby za odpady podle jejich skutečné produkce (platí se známka za vývoz každé popelnice, PAYT). Jako příklad dobré praxe jsme obec však ocenili i proto, že zde k významnému poklesu produkce směsného odpadu došlo po té, co byl zprovozněn sběrný dvůr a kompostárna. Nezáleží tedy jen na motivaci obyvatel, ale také na tom, že lidé mají vybrané suroviny kam odložit.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu