Kolik stromů v alejích podél silnic bylo pokáceno ?

stromy-ilustracni2

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Seznam je proto neúplný.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2014 bylo podél silnic ve správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně další) vykáceno 183 249 stromů. Silničáři ovšem vysadili jen 111 438 stromů - často však na jiných místech, než kde se kácelo. Je nepochybné, že právě  aleje podél silnic  z české krajiny rychle mizí. Dokazují to i data názorně zpracovaná v následující infografice a podrobných tabulkách. 

 

 Infografika-AR-2015-prosinec 3

Kraj Vykáceno   Vysazeno   Kraj Vykáceno Vysazeno
Jihočeský

26 418

8 067

Olomoucký  

9 772

4  859

Jihomoravský

16 875

16 173

Pardubický*

15 353

14  839

Karlovarský

9 590

1 178

Plzeňský

21 349

3 247

Královéhradecký*  

9 905

761

Středočeský*

32  922

34 385

Liberecký*

2 985

225

Ústecký

6 266

4 237

Moravskoslezský

6 114

6 447

Vysočina*

12 578

10 309

Zlínský

13 122

6 711

     
Celkem

183 249

111 438

     

* Královéhradecký: data od roku 2009
* Liberecký: chybí údaje za roky 2003, 2004 a 2010
* Pardubický a Středočeský: data poskytnuta od 1. 1. 2003
* Vysočina: data od 1. 10. 2007

 

Jaké trendy lze z přehledu vysledovat?

  1. 3 ze 13 krajských silničních správ poskytlo neúplné informace.
  2. Počet kácených stromů v alejích je v součtu podstatně vyšší než počet stromů nově vysazovaných.
  3. Pokud silniční správy nahlásily vysazování stromů, neznamená to vždy, že šlo o dosadby alejí podél silnic. V mnoha případech byla vykácena alej a nové stromy vysazeny zcela jinde.
  4. Přehled nezahrnuje kácení všech alejí: silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace spravují obce, hlavní město Praha spravuje kromě dálničních komunikací všechny typy komunikací vedoucí městem. Kácení po živelních událostech mohou provádět jednotky integrovaného záchranného systému bez vědomí správců silnic. Celkové počty pokácených alejí ve volné krajině za jednotlivé kraje tak mohou být mnohem vyšší.
Dokumenty 2009

pdf Vyjádření ministra dopravy Gustáva Slamečky 370.36 Kb
pdf Vyjádření ministerstva vnitra 2.96 Mb
pdf Vyjádření Ředitele služby dopravní policie Leoše Tržila (2009) 85.32 Kb

Plánované kácení v zimě 2009 - 2010

pdf Dopis s vyjádřením o kácení Ředitelství silnic a dálnic 1.86 Mb
(týká se silnic I. třídy a dálnic na území celé České republiky)

Jihočeský kraj

  období   počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014  

   28 725    

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014  

     8 497  

 
Prostředky na výsadbu 1.10.2003 - 31.12.2014    

   5 643 529,00  

pdfKácení Jihočeský kraj 2003-09
pdf Kácení Jihočeský kraj 2010
pdf Kácení Jihočeský kraj 2011
pdfKácení Jihočeský kraj 2012 a doplněné informace
pdfKácení Jihočeský kraj 2014

Jihomoravský kraj

  období počet  částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014

                 16 875  

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014

16 173  

 
Prostředky na výsadbu 1.10.2003 - 31.12.2014  

 36 210 38,32  

 

pdf Kácení Jihomoravský kraj 2003-08
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2008-09
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj závěr 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2011
pdfKácení Jihomoravský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Michala Haška (2009)
pdfKácení Jihomoravský kraj 2013
pdfKácení Jihomoravský kraj 2014 dopis
pdfKácení Jihomoravský kraj 2014

*informace uvedena pro roky 2003 - 2008

 

Karlovarský kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014

        9 590  

          
Počet vysázených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014

       1 178  

 
Prostředky na výsadbu 1.10.2003 - 31.12.2014  

8 982 444,00  

pdf Kácení Karlovarský kraj 2003-08
pdf Kácení Karlovarský kraj 2008-09
pdf Kácení Karlovarský kraj 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj závěr 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj 2011
pdfKácení Karlovarský kraj 2012
pdfKácení Karlovarský kraj 2013
pdfKácení Karlovarský kraj 2014

 

Královéhradecký kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.1.2009 - 31.12.2014

 

    9 905  

        
Počet vysázených stromů 1.1.2009 - 31.12.2014

          761  

 
 Výsadba a péče o stromy     

   3 246 112,54  

pdf Kácení Královéhradecký kraj 2009
pdf Kácení Královéhradecký kraj 2010
pdf Kácení Královéhradecký kraj závěr 2010
pdf Kácení Královehradecký kraj 2011
pdfKácení Královehradecký kraj 2012
pdfKácení Královéhradecký kraj 2013
pdfKácení Královéhradecký kraj 2014

 

Liberecký kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.1.2005 - 31.12.2014

     2 985    

 
Počet vysázených stromů 1.1.2011-31.12.2014**

      225  

  
Prostředky na výsadbu 1.1.2011-31.12.2014**  

     929 857,00  

*chybí údaje za rok 2010
** do roku 2010 nezveřejnili

pdf Kácení Liberecký kraj 2003-09
pdf Dopis advokáta správy silnic o odmítnutí dalších informací (2011)
pdf Kácení Liberecký kraj 2011
pdf Kácení Liberecký kraj 2012
pdfKácení Liberecký kraj 2013
pdfKácení Liberecký kraj 2014

 

Moravskoslezský kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003-31.12.2014

     6 114    

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003-31.12.2014

   6 447  

 
Prostředky na výsadbu 
 
 
1.10.2003-31.12.2014  

   13 435 242,00  

pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2003-08
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2008-10
pdf Kácení Moravskoslezský kraj závěr 2010
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2011
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Jaroslava Palase (2009)
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2013
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2014
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2014 tabulka

 

Olomoucký kraj

  období   počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003-31.12.2014  

    9 772  

 

    
Počet vysázených stromů 1.10.2003-31.12.2014  

     4 859  

 
Prostředky na výsadbu 1.10.2003-31.12.2014    

     8 126 975,00  

 

pdf Kácení Olomoucký kraj 2003-08 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2008-09 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2009-10
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj 2011
pdf Kácení Olomoucký kraj 2012
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Aloise Mačáka (2009)
pdfKácení Olomoucký kraj 2013
pdfKácení Olomoucký kraj 2014

 

Pardubický kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003-31.12.2014

    15 353  

 

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003-31.12.2014

     14 839  

 
Prostředky na výsadbu
 
 
1.10.2003-31.12.2014  

   36 121 820,00  

 

pdf Kácení Pardubický kraj 2003-08
pdf Kácení Pardubický kraj 2008-09
pdf Kácení Pardubický kraj 2010
pdf Kácení Pardubický kraj závěr 2010
pdf Kácení Pardubický kraj 2011
pdf Kácení Pardubický kraj 2012
pdf Faktura silniční správa na 16 008 Kč za informace (2012)
pdf Silniční správa odpovídá na stížnost (2012)
pdf Krajský úřad zlevnil informace na 10 208 Kč (2012)
pdf Vyjádření silničářů k navrženým alternativám ke kácení (2009)
pdf Vyjádření hejtmana Radko Martínka (2009)
pdf Vyjádření vedoucího odboru dopravy krajského úřadu (2010)
pdf Krajský úřad žádá za informace 10 208 Kč (2012)
pdfKácení Pardubický kraj 2013
pdfKácení Pardubický kraj 2014
jpgPardubický kraj projekt obnovy -aktualizace k 28.5.2015

 

Plzeňský kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003-31.12.2014

         21 349  

 

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003-31.12.2014

           3 247  

 

 
Prostředky na výsadbu Za rok 2014  

705 636,00

pdf Vyjádření radního kraje Petra Smutného (2010) 408.10 Kb
pdf Kácení Plzeňský kraj 2011

* chybí údaje o finančních nákladech
pdfKácení Plzeňský kraj 2013
pdfKácení Plzeňský kraj 2014

 

Správa údržby silnic Plzeňského kraje
Okresní správa Domažlice
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

6 147

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

569

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

cca 430 000

pdf Kácení v okrese Domažlice 2003-08
pdf Kácení v okrese Domažlice 2008-10
pdf Kácení Domažlice 2012
pdf Kácení Domažlice doplnění 2010

Okresní správa Klatovy

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

2 694

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

377

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesdělili

pdf Kácení v okrese Klatovy 2003-10 545.10 Kb
pdf Káceni Klatovy 2012

Okresní správa Plzeň-jih (se sídlem ve Starém Plzenci)
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

1 794

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

557

 

Prostředky na výsadbu

1.3.2003-9.3.2009*

 

cca 300 000

pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2010
pdf Kácení Plzeň Jih 2012
pdf Kácení Plzeň Jih doplněné informace

* pro následující období informace nebyla sdělena

Okresní správa Plzeň-sever (se sídlem v Kralovicích)
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

2 614

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

0

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

0

pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2010
pdf KáceníPlzeň Sever 2012

Okresní správa Rokycany
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

4 484

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

870

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2010-31.12.2012

 

3 176 644

pdf Kácení v okrese Rokycany 2003-08
pdf Kácení v okrese Rokycany 2008-10
pdf Kácení v okrese Rokycany závěr 2010
pdf Kácení Rokycany 2012
pdf Kácení v okrese Rokycany doplněné informace

Ukázka výsadeb alejí v letech 2007-08:
vysadba_Rokycany_00vysadba_Rokycany_01vysadba_Rokycany_02vysadba_Rokycany_03

 

 

Okresní správa Tachov (se sídlem ve Stříbře)
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

965

296

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

296

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2012-31.12.2012

 

8 000

pdf Kácení ve Stříbře 2008-2009
pdf Kácení v okrese Tachov 2003-08
pdf Kácení v okrese Tachov 2008-10
pdf Kácení v okrese Tachov závěr 2010
pdf Kácení Tachov 2012

Okresní správa Plzeň město
 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.10.2003-31.12.2012

417

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

35

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesděleno

pdf Kácení Plzeň město - doplnění


Středočeský kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.1.2003-31.12.2014

     32 922  

 
Počet vysázených stromů 1.1.2003-31.12.2014

     34 385  

 
Prostředky na výsadbu 1.1.2003-31.12.2014*  

   44 861 150,00  


pdf Vyjádření hejtmana Davida Ratha (2009) 

pdf Kácení Středočeský kraj závěr 2010
pdf Kácení Středočeský kraj 2011
pdf Kácení Středočeský kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Středočeský kraj 2013
pdfKácení Středočeský kraj 2014

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

oblast Benešov (okresy Benešov, Příbram)
 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

7 111

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

5 587

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

4 005 740

pdf Výsadba v oblasti Benešov 2009 a odmítnutí informace o kácení 2003-2009
pdf Výsadba v oblasti Benešov 2010
pdf Kácení v oblasti Benešov 2010

oblast Kladno (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, Praha - západ)
 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

7 253

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

4 753

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

cca 5 398 400

pdf Klácení v oblasti Kladno 2003-2009
pdf Kácení v oblasti Kladno 2003-2010
pdf Kácení v oblasti Kladno závěr 2010

oblast Kutná Hora (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ)

 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-31.12.2010

8 273

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

9 694

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 460 000

pdf Kácení v oblasti Kutná Hora 2003-10

oblast Mnichovo Hradiště (okresy Mělník, Mladá Boleslav, Praha - východ)
 

Období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů

1.1.2003-18.10.2010

3 155

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

3 605

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 752 000

pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2003-09
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2010
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště závěr 2010


Ústecký kraj

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003-31.12.2014

     6 266    

 

 
Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2014

       4 237  

 
Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2014

 

       711 238,00  

pdf Kácení Ústecký kraj 2003-08
pdf Kácení Ústecký kraj 2011
pdf Vyjádření radního kraje Jiřího Šulce (2009)
pdfKácení ústecký kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Ústecký kraj 2013
pdfKácení Ústecký kraj 2014

 

Vysočina

  období počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2007-31.12.2014

     12 578  

 

 
Počet vysázených stromů 1.10.2007- 31.12.2014

     10 309  

 
Prostředky na výsadbu 1.1.2008 - 31.12.2014  

   10 471 814,00  

pdf Kácení kraj Vysočina 2007-10
pdf Kácení kraj Vysočina 2010
pdf Kácení Vysočina 2011
pdfKácení Vysočina 2012
pdfKácení Vysočina doplněné informace
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Libora Joukla (2009)
pdf Vyjádření radního kraje Zdeňka Ryšavého (2009)
pdfKácení Vysočina 2013
pdfKácení Vysočina 2014
pdfKácení Vysočina 2014 dopis

 

Zlínský kraj

  období   počet částka Kč
Počet pokácených stromů 1.10.2003 - 31.12.2014  

     13 122  

 

 
Počet vysázených stromů 1.10.2003-31.12.2014  

       6 711  

 
Prostředky na výsadbu 1.10.2003-30.11.2014*    

     5 798 941,00  

pdf Kácení Zlínský kraj 2003-09
pdf Kácení Zlínský kraj 2009-10
pdf Kácení Zlínský kraj závěr 2010
pdf Kácení Zlínský kraj 2011
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2009)
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2010)
pdf Kácení Zlínský kraj 2012 chybějící informace
pdfKácení Zlínský kraj 2013
pdfKácení Zlínský kraj 2014
** v období 1. 10. 2003 – 31. 10. 2009 započítány pouze výsadby v rámci investiční činnost

docTabulka pro uvedení údajů o kácení a výsadbách za rok 2014