Kácení stromů - Vzory

1. Na této stránce naleznete vzory

úředních podání, která můžete využít při ochraně stromů. Dopisy je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu. Vzory vám ušetří čas při vymýšlení právních formulací a hledání odkazů na zákony, snad vám zajistí také vyšší šanci na úspěch u úřadů.

2. V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s kácením stromů a zásahy do zeleně mimo lesy. Můžete si je stáhnout a využívat při řešení konkrétních případů nebo při účasti ve správních řízeních. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Kácení dosud neprobíhá
Účast veřejnosti v řízení o kácení
Kácení již proběhlo

 

 
Památné stromy  


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 1. února 2018.