Kam jde kouř ze spalovny?

17.4.2004 - Jindřich Petrlík | Články
Jedním z momentů sporu o možném znečišťování Lysé nad Labem škodlivinami ze spalovny nebezpečných odpadů firmy BDW Line je kouřová vlečka ze spalovny. Provozovatelé spalovny a část veřejnosti tvrdí, že provádět monitoring v Lysé nad Labem je vzhledem k převládajícím směrům větru nesmysl.

Na internetovém „Diskusním fóru Lysá nad Labem“ například přispěvatel Saša Vrtěl napsal: „1. V Lysé převládá západní proudění. Spalovna je severovýchodně od města. Takže pokud nějaké sajrajty z komína chrlí, měli by jimi více trpět obyvatelé třeba Stratova a/nebo Balonky. Pokud je nějaký jedovatý spad, bude pravděpodobněji na zahrádkách ve Stratově, než v Lysé.“

A Vladimír Jiřička, dříve pracující pro REAN, nyní pro BDW Line, mu tleská: „Konečně (!! ) si někdo uvědomil tak samozřejmou věc, jako je převládající směr větru. Z toho plyne kromě jiného v mém minulém příspěvku zmiňovaná nesmyslnost akce ‚kohoutí stehno’.“

S převládajícími směry větrů mají oba nepochybně pravdu. Zapomínají ovšem, že při výběru vzorkovacího místa se Arnika řídila rozptylovou studií, kterou si nechala zpracovat spalovna v rámci dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí. Rozptylová studie bere v potaz nejen převládající směry větrů, ale také počet inverzí a další typů počasí v daném místě a na jejich základě potom modeluje zasažení území škodlivinami a místa s předpokládaným stejným spadem škodlivin spojí izočárami. Nejvyšší imisní koncentrace škodlivin způsobené spalovnou podle této rozptylové studie zasahují také severovýchodní okraj Lysé nad Labem. Právě odsud odebírala vzorky jak Arnika, tak později město.

Výsek z mapy zachycující výsledky rozptylové studie zde zveřejňujeme, jednak v originále (obr. 1), a jednak s vybarvenou oblastí, ve které by spalovna měla zvýšenou měrou přispívat ke koncentracím škodlivých látek v ovzduší (obr. 2). Tyto obrázky snad přesvědčí i provozovatele spalovny (a další) o tom, že provádět monitoring v severovýchodní části města Lysá nad Labem není nesmyslné.

Obr. 1: Naskenovaná kopie mapky přiložené k rozptylové studii v dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí pro spalovnu nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, kterou zpracoval Investprojekt Brno. (Omluvte zhoršenou čitelnost, máme k dispozici pouze xerokopii snížené kvality).

mapa rozptylovka

Obr. 2: Tentýž výsek mapky přiložené k rozptylové studii, do které jsme zvýraznili oblast s izočárou znázorňující imisní zátěž škodlivinami vyjádřenou hodnotou 0,5.

mapa spalovnavlecka

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu