Kam s odpadem v Bílé

Nově u nás v obci můžete třídit plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty. Pomůžete tak obci zvýšit podíl vytříděného odpadu, čímž nám klesnou náklady na naše odpadové hospodářství.