Kampaň ARNIKY zaznamenala nebývalý úspěch

5.3.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Více než desetiletá snaha o záchranu kaňonu dolního Labe oslavila včera zásadní úspěch. Na své tiskové konferenci ministr životního prostředí ČR RNDr. Miloš Kužvart oznámil negativní stanovisko MŽP ČR k plánované výstavbě dvou plavebních stupňů na Labi v lokalitách Malé Březno a Prostřední Žleb. Důvodem byly mimo jiné stále se opakující zásadní nedostatky již poněkolikáté přepracované dokumentace hodnotící vliv plánované výstavby na životní prostředí (tzv. EIA).
Ekologické sdružení ARNIKA spolu se Správami chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a České středohoří vystupuje již dlouhá léta (dříve v kampani Dětí Země) jako nejaktivnější odpůrce plánované výstavby sporných vodních stupňů v Malém Březně a Prostředním Žlebu. ARNIKA se stala iniciátorem stovek jednání se zastánci i odpůrci výstavby, několika místních i mezinárodních konferencí, spolu se Spolkem přátel plavby v Děčíně spoluorganizovala sérii seminářů za účasti MŽP, MDS, Ředitelství vodních cest, Hydroprojektu Praha, Správ chráněných krajinných oblastí, nevládních organizací i veřejnosti. Z popudu ARNIKY vznikla Mezinárodní aliance za zachování Labe v Čechách a Sasku, která sdružuje téměř 20 nevládních organizací z obou zemí (viz příloha). ARNIKA tak umožnila německé veřejnosti vyjádřit nesouhlas s výstavbou vodních stupňů na našem území. „ARNIKA se snaží ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky podporovat snahu Ministerstva životního prostředí ČR zachránit poslední úsek velké řeky se zachovanou přirozenou dynamikou říčního toku na našem území a návazně i ve střední Evropě. Jedinečnost tohoto území v rámci celé Evropy je dána nejen unikátně zachovalými přírodními podmínkami a rozmanitostí ekosystémů, ale i přítomností velkého množství ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů,“ řekl vedoucí kampaně Živé Labe a děčínské pobočky ARNIKY Jan Dostál. Snaha o zachování tohoto unikátního území v přirozeném stavu vyvrcholila včerejším vydáním zamítavého stanoviska MŽP ČR k dokumentaci hodnotící vliv plánované výstavby na životní prostředí (tzv. EIA), jejíž zpracování pro větší stavební zásahy ukládá zákon 244/1992 Sb. „Rozhodnutí ministerstva pokládáme za vítězství platných zákonů této země, demokratických principů, veřejnosti a zdravého rozumu. Bohužel stále hrozí možnost, že politickým rozhodnutím budou převáženy výsledky zákonného postupu i stanoviska odborníků na ochranu přírody a krajiny. Naše práce ani zdaleka nekončí,“ dodal Jan Dostál.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu