Kampaň "Města pro život" podporují

Václav Větvička „Nejde jen o kácení stromů, ale o zásahy do městské zeleně vůbec. Každý zákrok by měl být předem konzultován s veřejností. Dnes je role veřejnosti podceňována, jednotlivé zásahy nikdo nevysvětluje, a to je špatně. Také v územním plánu je třeba pamatovat na proporce mezi zastavěnými plochami a zelení. Pokud už se nějaká zeleň likviduje, tak by se měla adekvátně nahradit. Celková plocha zeleně by se neměla zmenšovat.“

RNDr. Václav Větvička, dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady

   
Petr Vacek „Souhlasím s názorem Václava Havla, že Praha nemá žádný future systems a že výstavba bují jako rakovina. První obětí těchto zhoubných novotvarů je zeleň. Braňme se rakovině města. Jde o náš život.“

Petr Vacek, herec divadla Ypsilon

   
Radim Šrám Můžeme hovořit o časované bombě. V důsledku znečištění ovzduší budeme za pár desítek let svědky zdravotních problémů velké části populace. Dnešní novorozenci mohou mít ve středním věku například zvýšený výskyt nemocí kardiovaskulárního systému, zvýšenou nemocnost dýchacích cest, u dětí se projeví narušením imunity. Funkce zeleně pro zdravotní stav populace a kvalitu prostředí je v městských aglomeracích velmi významná.“

Doc. MUDr. Radim Šrám, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR