Kauza spalovny v Pardubicích v říjnu až listopadu 2009

23.2.2010 - Simona Albrechtová | Články
Od počátku října nabrala kauza nové spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce v Pardubicích vybudovat společnost AVE CZ, rychlý spád. Dne 12. října 2009 byl na internetových stránkách informačního systému EIA zveřejněn posudek zpracovaný Ing. Josefem Tomáškem, CSc. ze Střediska odpadů Mníšek, spol. s r.o.. Posudek otevřel a navrhoval řešení některých problémů. Autor se pokusil alespoň nějakým limitem omezit spalování odpadů s PCB a zařadil do posudku i otázku rtuti.

Posudek byl sice kvalitnější než dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí zpracované Prof. Ing. Jaroslavem Hyžíkem, Ph. D., ale ani on nereflektoval zásadní nedostatky spalovny navržené firmou AVE CZ a nevyplnil mezery v dostupných informacích o vlivech záměru na životní prostředí.

S navrženou modernizací spalovny a s navrženým zněním stanoviska nesouhlasila celá plejáda úřadů, obcí, občanských sdružení i jednotlivých občanů, a to hned z několika důvodů. Jednak neplnil všechny požadavky na doplnění ze strany Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), ale nerozptýlil ani pochybnosti o bezpečnosti navrhovaného provozu. „Likvidace nebezpečných odpadů spalováním není nejlepším řešením z hlediska vlivů na životní prostředí. Spalovna nemá vyřešené skladování odpadů před spálením. Připouští se i nadměrná zátěž povrchových vod dioxiny,“ shrnula hlavní výhrady Arniky její tisková mluvčí Mgr. Zora Kasiková. Důvodů bylo mnoho, ale ani jeden z nich společnost AVE CZ nepřesvědčil, aby od svého záměru odstoupila.

Jednání trvalo jenom pár minut a poté bylo přerušeno

Veřejné projednávání dokumentace a posudku v rámci procesu EIA ohledně výstavby spalovny, které svolalo MŽP na 10. listopad do pardubického ABC klubu, trvalo pouhých 17 minut a poté bylo přerušeno.

Petici proti spalovně, jež má vyrůst v nedalekém Rybitví, podepsalo totiž na 47 000 lidí a mnozí z nich přišli svojí nespokojenost vyjádřit osobně a to v bojovné náladě. S tím organizátoři veřejného projednání nepočítali.

Výbuchy hněvu, výkřiky, pískot a hučení… Tak nějak by se dala popsat atmosféra v sále a předsálí, kde se tísnily davy lidí, které přišly zmařit projekt spalovny. Ale marně.

Nakonec spolu s politiky docílili pouze toho, že jednání, které prakticky ani nezačalo, bylo přesunuto na jiný termín a do jiných prostor, kam se všichni účastníci vejdou.

Kritika postupu ministerstva

Právě tato blamáž měla za následek nejen nespokojenost občanů, ale i primátora Pardubic Ing. Jaroslava Demla. Ministerstvo životního prostředí zkrátka nepočítalo s tak velkým počtem lidí, kteří na jednání vyrazili. Právě to však pardubická radnice považovala za velkou chybu.

Vypadalo to, že slovní přestřelka kolem zpackaného veřejného projednání modernizace spalovny nebude mít konce. Komunální politici začali ministerstvu životního prostředí, které akci organizovalo, vyčítat, že podcenilo situaci.

Centrální instituce naopak nařkla média, že informovala nepravdivě o průběhu procesu EIA. „Bohužel ministerstvo dodnes neobdrželo petici s podpisy 47 tisíc občanů, kterou kdyby mělo k dispozici v době řádné přípravy na veřejné projednávání záměru, mohlo využít jako podklad pro výběr sálu odpovídajícímu mimořádnému zájmu veřejnosti,“ uvedla řiditelka odboru EIA MŽP Jaroslava Honová na obhajobu postupu jejího úřadu.

Vadila jí informace opakovaná v masmédiích, že ministerstvo již k záměru spalovny vydalo souhlas, či že projekt získal od ministerstva kladný posudek. „Takové argumenty svědčí bohužel o velmi malé míře pochopení smyslu a principů procesu EIA, jehož cílem je právě hodnocení vlivů na životní prostředí, a to ve spolupráci s předními odborníky v ČR. Těmto dezinformacím odpovídala i vyostřená atmosféra v jednacím sále, kdy nebylo možno záměr ve smyslu citovaného zákona projednat,“ dodala Honová.

V reakci na ostrý střet s komunálními politiky a veřejností se představitelé ministerstva rozhodli představit obecné principy procesu EIA a odborné podklady nezbytné pro další povolovací řízení.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček obdržel 13. listopadu převzal z rukou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Tichého petici proti spalovně v Rybitví se 47.818 podpisy. Počátkem prosince pak následovalo její předání rovněž ministrovi životního prostředí a později ji projednával i Senát Parlamentu ČR. Ministerstvo naplánovalo ve spolupráci s Městem Pardubice nové veřejné projednání na 9. prosince 2009 do pardubické ČEZ Arény, která pojme až 10 tisíc návštěvníků hokejových zápasů. „Půjde zřejmě o největší veřejné projednání dopadů na životní prostředí. Ještě jsem nezažil tak velký zájem občanů o problém výstavby některé ze spaloven odpadů,“ komentoval to vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Toto vše se odehrálo během dvou měsíců.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí