Kde hledat informace

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v aktuálním znění
zákon mimo jiné obsahuje aktualizovaný §17, na základě kterého je možné provádět kontrolu kotlů přímo v rodinných domech

Informace o úrovni znečištění ovzduší - aktuální přehled dat z automatických stanic ČHMÚ
naleznete zde aktuální data o znečištění ovzduší v místě Vašeho bydliště, stránky ČHMÚ

Mapy znečištění ovzduší
mapy s aktuálním stavem znečištění vybraného regionu

Mapy znečištění ovzduší, pětiletý průměr
mapy složí jako podklad, pro vyhlašování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)

Imisní limity pro jednotlivé látky znečišťující ovzduší
platné imisní limity, stránky ČHMÚ

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje údaje o emisích průmyslových a zemědělských provozů.  Zpracovaná data naleznete v naší aplikaci Znečišťovatelé.cz.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Na tomto webu naleznete seznam podniků, které mají vydáno integrované povolení, můžete seznámit se s limity, které podnik musí plnit a i s tím, jak se mu to daří (v tzv. roční zprávě).

Kampaň Moravskoslezského kraje k lokálním topeništím
na tomto webu naleznete například informace o aktuálních dotacích na výměnu kotlů

bilboard_msk