Kde sajga žije?

Domovem antilopy sajgy jsou nížinné stepi a polopouštní oblasti střední Asie. Dříve její areál pokrýval oblast od středních Karpat až po Čínu. Dnes se vyskytuje už jen v několika separovaných populacích v Mongolsku, Kazachstánu, Rusku, Číně a Uzbekistánu. Jednou z významných oblastí výskytu je i Usťjurt.

viewimage.aspx

Usťjurt

Náhorní plošina Usťjurt se rozkládá v pánvi mezi Aralským a Kaspickým mořem, na území Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu. Podle odborníků představuje Usťjurt, s jeho nádhernými útesy, srázy, scénickými kaňony i osamělými horami, jedinečnou krajinu. Pyšní se mimořádně vysokou biologickou rozmanitostí. Mnohá ​​zvířata, která zde žijí, jsou uvedena na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jako druhy ohrožené vyhynutím. Vedle antilpy sajgy jsou ohroženi například ptáci drop obojkový, orel královský a orel stepní, gazela perská, pouštní rys nebo kunovitá šelma medojed kapský.

Ve snaze o zachování jedinečné přírody, ale i historických památek, byla v oblasti v roce 1984 vyhlášena přírodní rezervace. Chráněné území ale pokrývá jen 223 342 hektarů a zdaleka nezahrnuje všechny biologicky významné ekosystémy.

Jak Usťjurt vypadá?

Ustyurt 1 Ustyurt 2 Ustyurt 3 Ustyurt 4 Ustyurt 5 Ustyurt 6 Ustyurt 7 Ustyurt 8

martin-skalsky„Sajgy se od pradávna proháněly po středoasijských pláních. Dnes ale vlivem zániku jejich přirozeného prostředí jejich počty nezadržitelně klesají. Pomozte nám ochránit jejich domov a odvrátit plán na zničení nedotčené přírody těžbou fosilních paliv. Děkujeme vám.“  

—  Martin Skalský z Arniky.