Kdo jak hlasoval?

vysledky_hlasovani_o_moznosti_nechat_vystoupit_MSArnika sledovala během celého volebního období 2006 - 2010 jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se územního plánu a rozvoje města. Zajímalo nás, jak poslanci využívali svého hlasu ve prospěch životního prostředí a také, kteří zastupitelé bránili tomu, aby mohli na jednání vystupovat se svými připomínkami občané.

Ve spolupráci se serverem Kohovolit.eu jsme připravili analýzu všech hlasování zastupitelstva. Vyplývá z ní, že zatímco zpočátku bylo zastupitelstvo rozděleno spíše na tři bloky (ODS, SZ, ČSSD), ke konci volebního období (2010) už šlo pouze o rozdělení ODS versus ostatní. Je také patrné, že zatímco v době, kdy Markéta Reedová (VV) a Petr Štěpánek byli členy rady hlavního města, hlasovali spíše s ODS a poté, co z rady odešli, začali hlasovat s opozicí (u Petra Štěpánka došlo ke změně dříve

Jaké bylo zastupitelstvo?

Oproti minulým letům získala mandáty Strana zelených a díky koaliční smlouvě získala i jedno místo v městské radě. Zřejmě to také přispělo k formulaci řady opatření pro zlepšení životního prostředí v programovém prohlášení rady - přičemž se jich ovšem většinu nepodařilo naplnit. V zastupitelstvu měla nadpoloviční většinu hlasů ODS, což vedlo k tomu, že ve sporných případech prosazovala svůj názor bez ohledu na další politické strany. To také mimo jiné ke konci volebního období vedlo k odchodu zástupců SZ a VV z rady.

O čem se hlasovalo?

Jedním z témat, která se prolínala celým volebním obdobím, byly změny územního plánu. Zastupitelstvo jich projednávalo 313, přičemž více než polovina z nich má negativní dopady na životní prostředí. Často byly změny důsledkem tlaku developerů a spekulantů, kteří usilují o přeměnu zeleně nebo zemědělské půdy na stavební parcely, čímž mohou vydělat miliardy korun. Zajímalo nás také, kteří zastupitelé blokovali možnost občanů Prahy na zasedání zastupitelstva k projednávaným změnám územního plánu promluvit.

pdf Souborný přehled hlasování zastupitelů 1.96 Mb

Strany podle vztahu k životnímu prostředí

pdf Podrobné hlasování podle politických stran 355.30 Kb

Politická strana Počet zastupitelů a zastupitelek (1) Hlasů k dispozici (2) Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí Hlasů využitých ve prospěch životního prostředí v %
Strana zelených 6 60 51 85 %
KSČM 6 57 35 61 %
Věci veřejné 1 10 5 50 %
SNK - ED a nezávislí 3 30 14 47 %
ČSSD 12 120 51 43 %
ODS 42 420 žádný žádný

1) Počet zastupitelů a zastupitelek, kteří za stranu působili v době sčítání

2) Počet hlasů, jež měla strana k dispozici v 10 sledovaných hlasováních (dle trvání mandátu zastupitelů)

Nejdemokratičtější strany v zastupitelstvu

pdf Podrobné hlasování podle politických stran 414.84 Kb

Politická strana Počet zastupitelů a zastupitelek (1) Hlasů k dispozici (2) Hlasů využitých pro udělení slova občanům Hlasů využitých pro udělení slova občanům v %
Strana zelených 6 114 94 82 %
KSČM 6 107 81 75 %
SNK - ED a nezávislí 3 57 36 63 %
ČSSD 12 228 143 63 %
Věci veřejné 1 19 7 37 %
ODS 42 808 281 35 %

1) Počet zastupitelů a zastupitelek, kteří za stranu působili v době sčítání

2) Počet hlasů, jež měla strana k dispozici v 19 sledovaných hlasováních (dle trvání mandátu zastupitelů)

Největší obránci životního prostředí v zastupitelstvu

pdf Žebříček zastupitelů dle vstřícnosti k životnímu prostředí 270.31 Kb

pdf Hlasování zastupitelů v jednotlivých případec 345.25 Kb

Zastupitel politická strana

v kolika % případů hlasoval(a) pro životní prostředí (1)

Petra Kolínská SZ 100 %
Iva Kotvová SZ 100 %
Víktor Pázler KSČM 90 %
Marta Semelová KSČM 90 %
Petr Štěpánek SZ 90 %
Zuzana Drhová SZ 80 %
Eva Tylová SZ 80 %
Pavel Ambrož KSČM 70 %
Karel Březina ČSSD 70 %
Miroslav Poche ČSSD 70 %

1) Procentuální výpočet vychází z 10 sledovaných hlasování k územnímu plánu.

Nejdemokratičtější zastupitelé a zastupitelky

pdf Žebříček zastupitelů dle ochoty dát hlas občanům 353.85 Kb

pdf Hlasování zastupitelů v jednotlivých případech 403.58 Kb

Zastupitel politická strana

v kolika % případů hlasoval(a) pro udělení slova občanům (1)

Pavel Ambrož KSČM 95 %
Petra Kolínská SZ 95 %
Iva Kotvová SZ 95 %
Viktor Pázler KSČM 95 %
Marta Semelová KSČM 95 %
František Stádník ODS 95 %
Petr Štěpánek SZ 89 %
Eva Tylová SZ 89 %
Ondřej Pecha ODS 84 %
Alena Samková ODS 84 %

1) Procentuální výpočet vychází z 19 sledovaných hlasování k udělení slova občanům.

Zastupitelé a zastupitelky bez vztahu k životnímu prostředí
Zastupitel strana

hlasoval(a) pro životní prostředí (1)

Zastupitel strana

hlasoval (a) pro životní prostředí (1)

Lenka Alinčová ODS nikdy Miroslav Mihálik ODS nikdy
Michaela Bartáková ODS nikdy Dalibor Mlejnský ODS nikdy
Ivan Bednář ODS nikdy Ondřej Pecha ODS nikdy
Pavel Bém ODS nikdy Josef Nosek ODS nikdy
Rudolf Blažek ODS nikdy Ondřej Pecha ODS nikdy
Filip Dvořák ODS nikdy Milan Pešák ODS nikdy
Miroslav Froněk ODS nikdy Antonín Ptáček ODS nikdy
Miloš Gregar ODS nikdy Milan Richter ODS nikdy
Pavel Hurda ODS nikdy Zbyněk Richter ODS nikdy
Tomáš Chalupa ODS nikdy Marcel Rückl ODS nikdy
Tomáš Chvála ODS nikdy Alena Samková ODS nikdy
Milan Jančík ODS nikdy František Stádník ODS nikdy
Jiří Janeček ODS nikdy Jan Svátek ODS nikdy
Tomáš Kaštovský ODS nikdy Martina Šandová ODS nikdy
Pavel Klega ODS nikdy Ladislav Šilha ODS nikdy
Ladislav Kouba ODS nikdy Radovan Šteiner ODS nikdy
Marie Kousalíková ODS nikdy Petr Valenta ODS nikdy
Petr Kužel ODS nikdy Tomáš Vavřinec ODS nikdy
Martin Langmajer ODS nikdy David Vodrážka ODS nikdy
Radek Lohynský ODS nikdy Bohumil Zoufalík ODS nikdy
Vladislav Mareček ODS nikdy Pavel Žďárský ODS nikdy

1) Procentuální výpočet vychází z 10 sledovaných hlasování k územnímu plánu.

Zastupitelé a zastupitelky odmítající vystoupení občanů na plénu
Zastupitel politická strana v kolika % případů hlasoval(a) pro udělení slova občanům (1)
Ivan Bednář ODS 11 %
Ladislav Kouba ODS 11 %
Josef Nosek ODS 11 %
David Vodrážka ODS 11 %
Pavel Hurda ODS 5 %
Milan Jančík ODS 5 %
Jiří Janeček ODS 5 %
Tomáš Kaštovský ODS 5 %
Martin Langmajer ODS 5 %
Miroslav Mihálik ODS nikdy
Dalibor Mlejnský ODS nikdy
1) Procentuální výpočet vychází z 19 sledovaných hlasování k udělení slova občanům.