Kdo vlastní stromy?

Pokud nejsou stromy v soukromém vlastnictví, patří nejčastěji hlavnímu městu Praha. V takovém případě o ně zpravidla pečuje Technická správa komunikací. V dalších případech svěřuje hlavní město zeleň jednotlivým městským částem, které pak vystupují v roli vlastníka a najímají si na její údržbu zahradnické firmy.

Přímo ve správě odboru ochrany prostředí pražského magistrátu je nejcennější zeleň. Patří sem např. Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Letenské sady, park na Vítkově, Hradčanské náměstí a Vrtbovská zahrada.

Kromě tzv. dřevin rostoucích mimo les je na území Prahy necelých 5 tisíc hektarů lesa. Zhruba polovinu této rozlohy obhospodařují Lesy hl. m. Prahy (například Oboru Hvězda, Divokou Šárku, Kunraticko-Michelský les atd.). Zbytek patří Lesům ČR či soukromníkům.