Územní rozvoj - Praha dnes a zítra

Praha se v posledních letech stala jedním z nejdražších měst v Evropě. Ceny bydlení a služeb se trvale zvyšují a stále více obyvatel si je nemůže dovolit. Developerská výstavba však není všelék na bytovou nouzi. Chybí jasná pravidla pro výstavbu, aby se investoři nezaměřovali pouze na luxusní investiční byty, ale také na rezidenční bydlení pro střední třídu nebo sociální byty. Přestože má hlavní město jeden z nejlepších systémů městské hromadné dopravy, ulice doslova přetékají osobními automobily. Statisíce aut denně projíždí centrem a snad každý obyvatel hlavního města pociťuje dopady extrémní dopravní zátěže nejen na kvalitu ovzduší. Každé léto také pociťujeme, že Praha se musí připravit na častější horko a sucho konkrétními opatřeními. Klíčové dokumenty, jako je Metropolitní plán však zelené plochy, které umí město ochladit, vymezují jako zastavitelné pozemky. V těchto oblastech dochází ke střetu zájmů investorů a obyvatel města. Udržet je v rovnováze je úkolem samosprávy. K tomu jí slouží zákony a především územní plán

Na územní rozvoj a dodržování pravidel bedlivě dohlížíme a v mnoha případech se nám podařilo místním obyvatelům pomoci. Pomáhali jsme obyvatelům Trojmezí v boji proti zastavění cenné přírodní lokality anebo v případě zástavby bývalého Strnadova zahradnictví na Praze 6. Sledujeme přípravu klíčových městských dokumentů a pomáháme obyvatelům, aby se v nich uměli vyznat. Připravujeme analýzy a podklady, které pak předáváme politikům a apelujeme na dodržování veřejného zájmu a ochranu životního prostředí v nové výstavbě.

Přečtěte si jak fungují nástroje územního plánování, proč je v Praze drahé bydlení nebo jak se můžete zapojit do udržitelného rozvoje města vy! To vše se dozvíte v našem informačním letáku níže.