Klimatická změna a města

Současný všeobecný komfort a blahobyt otupuje schopnost vnímat situaci jako kritickou, avšak díky několikaletému suchu se klimatická změna konečně stává i v českém veřejném prostoru vážným tématem. Ochranou klimatu se v posledních letech ve světě začíná zabývat stále větší množství institucí, samospráv, firem, iniciativ i jednotlivců. Varování vědecké komunity oslovilo i mladou generaci. Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) při OSN z podzimu 2018 celý svět zaskočila svou naléhavostí, pro udržení globální teploty pod 1,5 °C je potřeba začít ihned jednat.

Teplota na naší planetě stoupá především kvůli skleníkovým plynům vypouštěným do ovzduší. Města mají celosvětově na svědomí 75% emisí těchto plynů a spotřebovávají 60-80% energie, přestože zabírají jen 2% zemského povrchu. Mnohonásobně tak překračují hranici trvale udržitelného rozvoje. Obyvatelé měst jsou součástí problému, zároveň ale mohou a budou muset být i jeho řešením.