Koalice pro Naturu

Neformální sdružení pod názvem Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000  působí v České republice již od roku 2003. V současnosti Koalici představuje 19 aktivních NNO. Sdružení Arnika je jedním ze zakládajících členů. Členské organizace v rámci svých možností spolupracují v otázkách problematiky týkající se Natury 2000.

Od počátku se Koalice ve spolupráci s vědeckou a odbornou veřejností věnovala zejména hodnocení dostatečnosti národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí z hlediska potřeb ochrany druhů a typů přírodních stanovišť, zástupci Koalice vytvořili tzv. stínový seznam a oponovali národní seznam EVL na obou biogeografických seminářích.

Po doplnění národního seznamu českou vládou Koalice provedla analýzu nového seznamu a opět shledala jeho nedostatečnost. Informovala v tomto smyslu Evropskou komisi. Otevřela se tak možnost dalšího doplnění národního seznamu EVL zejména o lokality, vyřazené v rozporu se směrnicí z ekonomických a politických důvodů.

Pozornost Koalice se zároveň obrací k otázkám péče o lokality, sledování stavu chráněných stanovišť a druhů, prosazování potřebného managementu a omezení negativních vlivů lidské činnosti.

Ptačí oblasti jsou v České republice už vyhlášeny v uspokojivém rozsahu, vyjma ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolzí, kde nebylo do ochrany zahrnuto území plánované průmyslové zóny Dolní Lutyně. V současné chvíli pokrývá Natura 2000 více než 13 procent plochy České republiky.

Zde najdete podrobná data o Natuře 2000 v České republice.