Posouzení kolize se stavbou

V mnoha případech bývá důvodem kácení dřevin výstavba. V takovém případě je nezbytné posoudit podle projektové dokumentace, zda dřeviny na pozemku doopravdy s plánovanou stavbou kolidují a pokud ano, zda je zvolená poloha objektu na parcele jediná možná.

Rozhodnutí o povolení kácení zároveň nesmí předcházet územnímu rozhodnutí či obdobnému povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Závažný a dostatečně zřejmý důvod kácet, který může převážit veřejný zájem na ochraně dřeviny, bude totiž existovat teprve v době nabytí právní moci územního rozhodnutí apod. Až pak je známo přesné umístění stavby či jiné činnosti na pozemku - viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, čj. 4 As 20/2008-84, který byl judikován ve Sbírce NSS.

Arnika v zahraničí