Koloběh vody

listy2Voda je krví planety a bez jejího pulzování by na souši nebyl možný život. Kromě velkého koloběhu vody, kdy voda vypařená oceány spadlá na pevninu stéká vodními toky zpět do moře, existuje ještě tzv. malý hydrologický cyklus, který má pro klima krajiny zásadní význam. Při tomto koloběhu se část srážkové vody vrací zpět výparem a dýcháním rostlin (evapotranspirací) do atmosféry a může tak znovu kondenzovat a zavlažovat krajinu.

 

Jak spočítat hodnotu výparu vody – podpory malého vodního cyklu

Počítáme s evapotranspirací (výpar listy i půdou) 400 litrů vody na metr čtvereční za rok. Cena 2,85 Kč /litr odpovídá ceně destilované vody dodávané ve velkém. Nezahrnujeme cenu transportu vodní páry do mraků a na vrcholy kopců a rovnoměrnou distribuci po krajině na závlahy.

Taková evapotranspirace znamená roční službu z 1 ha lesa:

(400 litrů/m2) x cca 2,85 Kč (cena litru destilované vody) x 10 000 = 11,4 mil. Kč ročně krát X ha

Hodnota služby, kterou je podpora malého vodního cyklu, poskytovanou jedním hektarem lesa, tedy dosahuje 11,4 mil. Kč ročně