Komentář Arniky k průzkumu ryb zadanému Spolanou

23.11.2004 - PRAHA/NERATOVICE | Novinky
Spolana se dnes snažila dokázat, že Labe je všude znečištěné zhruba stejně a lokalita Obříství pod Spolanou není žádnou výjimkou. Prezentovala tedy hodnoty naměřené Státním veterinárním ústavem v rybách u Obříství i v dalších místech po celém toku Labe. Maximální hodnota rtuti naměřená v těle cejna dosáhla podle tohoto rozboru 2, 6 mg/kilogram, a to v lokalitě Obříství (limit pro obsah rtuti v rybách je 0,5 mg/kg). Výsledky průzkumu Českého hydrometeorologického ústavu však prokázaly kontaminaci v koncentraci až 12,3 mg/kg.
Spolana Neratovice dnes na tiskové konferenci prezentovala výsledky rozborů ryb Labe, které si nechala zpracovat Státním veterinárním ústavem Praha. Spolana tak reagovala na tiskovou konferenci Arniky ze dne 28. dubna 2004. Arnika tehdy na základě průzkumu Českého hydrometeorologického ústavu („ČHMÚ“) prezentovala veřejnosti, že Labe pod Spolanou je místem nejvíce kontaminovaným rtutí a dalšími toxickými látkami.

Spolana se dnes snažila dokázat, že Labe je všude znečištěné zhruba stejně a lokalita Obříství pod Spolanou není žádnou výjimkou. Prezentovala tedy hodnoty naměřené Státním veterinárním ústavem v rybách u Obříství i v dalších místech po celém toku Labe. Maximální hodnota rtuti naměřená v těle cejna dosáhla podle tohoto rozboru 2, 6 mg/kilogram, a to v lokalitě Obříství (limit pro obsah rtuti v rybách je 0,5 mg/kg). Výsledky průzkumu Českého hydrometeorologického ústavu však prokázaly kontaminaci v koncentraci až 12,3 mg/kg.

“Arnika nezpochybňuje výsledky měření zadané Spolanou a Spolana zase nezpochybňuje výsledky měření prezentované Arnikou. Je však třeba si uvědomit, že Arnika prezentovala výsledky výzkumu, který ČHMÚ provádí řadu let (od roku 1999), zatímco Spolana prezentovala výsledky jednorázové studie. Kdybych byl rybářem a nevěděl, kterým číslům věřit, přiklonil bych se raději k výsledkům z dlouholetého výzkumu než k jednorázové studii zadané chemickou továrnou, “ okomentoval dnešní prezentaci Spolany mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Podotkl také, že Spolana nezadala zjišťování dalších toxických látek, které byly v rybách u Obříství rovněž nalezeny ve vysokých koncentracích. Obříství pod Spolanou Neratovice považuje za nejvíce zatíženou lokalitu rovněž Ing. Tomáš Randák z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity Vodňany. „Ryby odlovené v této lokalitě vykazovaly závažné patologické změny, které se vyskytovaly téměř u všech odlovených ryb při makroskopickém i histologickém vyšetření. V jejich svalovině byly zjištěny nejvyšší koncentrace rtuti, PCB, HCB, DDT a alkylfenolů,“ uvedl Randák (1).

“Spolana by měla své finanční prostředky investovat raději do přechodu na bezpečnější membránovou technologii a přestat znečišťovat řeku rtutí, než aby se pokoušela vyvracet výsledky letitých výzkumů,” dodala Mgr. Hana Kuncová, vedoucí kampaně Arniky Stop nebezpečí ze Spolany.

Poznámka:

(1) Výsledky monitoringu ryb shrnula nedávno publikovaná Zpráva o stavu ochrany vod v České republice v roce 2003 následovně:

„Při sledování polutantů v rybách je nutné vzít do úvahy skutečnost, že ryby migrují; jejich stav nevypovídá jen o konkrétní koncentraci polutantu v daném místě odchytu a významně závisí i na stáří odlovených ryb.

Naměřené hodnoty koncentrace kadmia a olova se pohybovaly většinou pod mezí stanovitelnosti. Koncentrace rtuti se pohybovala od 0,2 do 12,3 mg.kg-1 s nejvyššími hodnotami v Labi – Obříství (jelec tloušť 12,3 mg.kg-1 v roce 2002), Lysé nad Labem a Děčíně a ve Vltavě – Zelčíně. Koncentrace arsenu byly zjištěny v rozmezí od 0,5 do 1,6 mg.kg-1 s nejvyššími hodnotami v Labi – Obříství a ve Vltavě – Zelčíně. Chlorované pesticidy pro izomer p,p DDT byly naměřeny v rozmezí od 1 do 57 ug.kg-1 s nevyššími hodnotami v Labi – Obříství, Bílině – Ústí nad Labem a v Dyji – Pohansku. U izomeru p,p DDE byly nejvyšší hodnoty zjištěny v Dyji – Pohansku, Bílině – Ústí nad Labem a Labi – Obříství (22 až 890 ug.kg-1). U polychlorovaných bifenylů byly nejvyšší hodnoty naměřeny v profilech Vltava – Zelčín, Dyje – Pohansko a Labe – Děčín (82 až 563 ug.kg-1). Nejvyšší hodnota pro sumu indikátorových kongenerů PCB byla zaznamenána v Labi – Obříství v roce 2002 (2 117 ug.kg-1). V předchozích dvou letech však byly zjištěné koncentrace 144 a 470 ug.kg-1.“

Banner-stika

Sledujte nás: