Kompatibilní tonery nelze recyklovat

30.4.2019 - Česká republika | Články
FOTO: Pixabay.com
Bez kopírování a tisku na laserové tiskárně si lze těžko představit každodenní život kanceláře nebo mnohých domácností. Podívejme se, jaké dopady má samotný provoz zařízení na naše zdraví a životní prostředí. Správnou volbou tonerů a jejich recyklací dokážeme nejen ovlivnit množství zbytečného odpadu, ale také tím podpoříme ekonomiku.

Když toner doslouží

Po vyčerpání barvy v toneru máme na výběr zpravidla ze tří možností. Můžeme si pořídit novou originální kazetu podle výrobce tiskárny, renovovanou nebo kompatibilní. Kompatibilní kazeta je kazeta nově vyrobená, nese jiný obchodní název než samotná tiskárna. Renovovaná kazeta je původní originální kazeta, která už jednou dosloužila a následně prošla renovací.

Problém s odpadem

Různé typy tonerových kazet vytváří odlišné množství odpadu. Vnější plastový obal z originálního toneru se u renovované kazety znovu použije ke stejnému účelu. Odpadá tak výroba nového plastu a pochopitelně likvidace použité kazety. Ke stejnému účelu se tak využívá v průměru 637 gramů plastů, které se nemusí znovu vyrábět.

Oproti tomu kompatibilní tonerové kazety renovovat vůbec není možné. Neumožňují to jejich technické vlastnosti a ani legislativa. Samotná kompatibilní kazeta obvykle porušuje patentové právo originálních výrobců, z pohledu patentového práva se jedná o padělek. Renovátor by při její renovaci porušoval patentové právo stejně, jako jej porušuje čínský výrobce při její výrobě. Konstrukční řešení kompatibilní tonerové kazety bývá oproti originální kazetě zjednodušené, z původního řešení kazety je odstraněn ecodesign zvyšující výrobní náklady, kompatibilní kazeta tak neumožňuje ani rozebrání a separaci jednotlivých materiálů a vždy končí celá v odpadu. Z každého použitého kompatibilního toneru nám pokaždé zbyde zhruba 937 gramů plastu, což je v souhrnu za celou Českou republiku 4 tisíce tun zbytečného odpadu ročně, který obyčejně skončí na skládce nebo ve spalovně.

Kam tedy s prázdným tonerem?

Asociace renovátorů tonerů z.s. umisťuje u zájemců jak ze soukromého tak veřejného sektoru papírové boxy, do kterých je možné vhazovat prázdné tonerové, ale i inkoustové kazety (https://www.setriprirodu.cz/). Pozor, renovovatelné jsou pouze originální nebo již dříve renovované. Po naplnění je box svezen přímo k firmě renovující tonerové kazety. Jen z těchto sběrných boxů se následně každý měsíc vytřídí 30 000 kg kompatibilních tonerových a inkoustových kazet, které není možné renovovat ani recyklovat a končí na skládce komunálního odpadu, kde zamořují životní prostředí.

Vyjma tohoto projektu existují čistě komerční systému sběru či výkupu prázdných tonerových kazet, kdy jsou některé typy tonerových kazet od uživatelů vykupovány.

Kompatibilní znamená toxická

Zkušební ústav TÜV Rheinland LGA Products GmbH podrobil několik kompatibilních tonerových kazet původem z asijských zemí testu na obsah látek, jejichž použití je v Evropě zakázáno. Testy prokázaly v těle kazet obsah toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (decaBDE). Jde o látku, která poškozuje nervový a hormonální systém a způsobuje syndrom ADHD u malých dětí. Koncentrace se pohybovala až do 30 tisíc mg na kg hmoty, tedy celá 3 %. To je množství, které odpovídá nebezpečnému odpadu. Současně byl u stejného typu kazety zjišťován i obsah bromového zpomalovače hoření (decaBDE) v těle originální kazety, ve které nebyl tento zakázaný zpomalovač hoření vůbec detekován. Renovované kazety využívají výhradně těla kazet originálních, bromový zpomalovač není tedy obsažen ani v renovovaných kazetách.

Nejinak tomu je i u tonerového prášku, který obsahuje například organické sloučeniny (TVOC, benzen, styren), látky karcinogenní, mutagenní a ohrožující plodnost či těžké kovy (kobalt, nikl). Během tisku dochází k přenosu tonerového prášku na papír a jeho zapékání do papíru velmi vysokou teplotou v řádu stovek stupňů Celsia, tím se také tyto látky uvolňují do okolního ovzduší a dochází k vdechování uživateli tiskáren.

Výzkumný institut Fraunhofer WKI provedl nezávislou studii zdravotních rizik složení tonerového prášku kompatibilních tonerových kazet a zjištěné hodnoty srovnával s emisními limity stanovený normou RAL-UZ 205 stanovenou německou vládou, kterou musí splňovat tonerové kazety nepředstavující zvýšené zdravotní riziko. Splnění těchto limitů se ověřuje například udělením certifikace Blue Angel.

Výsledky testu byly šokující. V případě styrenu došlo k překročení emisního limitu o 53 %, u karcinogenních těkavých organických látek (TVOC) bylo zjištěna více než 2 x větší koncentrace (překročení limitu o celých 130 %) a u karcinogenních ultrajemných částic o 60 %. Ani jeden z testovaných vzorků kompatibilních tonerových kazet nesplnil emisní limit.

Vedle toho XEROX otestoval kompatibilní tonery z Číny a zjistil, že obsah potenciálně rakovinotvorného styrenu byl mnohonásobně vyšší v porovnání s originálním tonerem. Zjištěná hladina styrenu čínského toneru byla 650 ppm oproti 4 ppm u originálního toneru Xerox, což je rozdíl neuvěřitelných 16 510 procent. Limitní hodnota bezpečného použití styrenu je maximálně 25 jednotek ppm. (Limit stanovený výše uvedenou německou normou RAL-UZ 205.)

Bohužel české normy neurčují bezpečnostní limity pro emise rizikových toxických látek z tonerového prášku.

Jak poznat správně renovovanou, zdravotně nezávadnou kazetu?

Nákup renovované tonerové kazety, která tiskne plně srovnatelně s originální tonerovou kazetou je jednoduchý. Stačí vybrat kazetu certifikovanou průmyslovým standardem DIN 33870, v případě renovovaných inkoustových kazet normou DIN 33871. Tyto normy definují přesný pracovní postup renovace kazet. Pokud je na obalu kazety uvedena tato norma, produkte je renovovaný a současně poskytuje výsledky tisku srovnatelné s originálním výrobkem.

soulad KMP DIN 33870 DIN 33871

Nejvyšší šetrnost k životnímu prostředí v rámci celého procesu výroby včetně sytému sběru prázdných kazet při současné garanci kvality tisku garantuje udělení certifikace Nordic Ecolabel. Certifikaci získají jenom kazety pocházející z renovace v rámci systému vlastního sběru výrobce, které jsou vyráběny postupy a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Zároveň procento reklamací kazet musí být nižší než 1 %. Nordic Ecolabel tak získávají pouze kazety maximálně šetrné produkty a to včetně celého procesu výroby. Produkty certifikované Nordic Ecolabel je možné považovat za nejvíce šetrné produkty na trhu.

nordic ecolabel logo

Zdravotní nezávadnost garantuje certifikace LGA, udělovaná TÜV Rheinland LGA Products či certifikace Blue Angel, která v sobě kombinuje požadavek ochrany životního prostředí a ochrany zdraví spotřebitele.

KMP LGA10166 Blue-Angel

 

V České republice jsou nabízeny produkty certifikované těmito normami renovátor Armor a renovátor KMP Bürotechnik.

Renovace vytváří nová pracovní místa

Podle odhadů Asociace renovátorů tonerů se ročně v České republice prodá zhruba 4 miliony kusů kompatibilních tonerových kazet. Renovace takového množství tonerů by zajistilo práci pro 700 lidí jen ve výrobě. Pokud k tomu přičteme potřebné pozice vedoucích pracovníků a v administrativě, celé odvětví renovací vytvoří až 1000 nových pracovních míst. Další lidé najdou uplatnění také ve firmách, které se zabývají sběrem použitých kazet.

Recyklujme tonery a pomůžeme tím nejen sobě, našemu zdraví, vlastní peněžence, ale hlavně přírodě.

Více se dozvíte na https://www.spravnytoner.cz/

Tento článek vznikl v rámci projektu "Méně odpadu v Moravskoslezském kraji" podpořeném Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanovisko ministerstva.

MZP logo RGB v2 mensi

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu