Kompostování

Víte, že kuchynský odpad, tvorí až 40 % hmotnosti smesného odpadu? Jedná se pritom o materiál, ze kterého muže vzniknout kvalitní hnojivo pro rostliny. Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích (i bez kompostéru)