Komunitní kompostování na Praze 4

V srpnu roku 2014 byl na Praze 4, U Nových domů III/4, na soukromém uzamčeném pozemku, instalován kompostér K 700, od firmy Jelínek-Trading. Cílem této instalace bylo vyzkoušet kompostování kuchyňských odpadů v tomto typu kompostéru. Účast na projektu byla nabídnuta 20 rodinám, které v domě bydlí.

Komposter Praha4 00005

Kuchyňský odpad má vyšší obsah dusíku (poměr uhlíku k dusíku je přibližně 15:1, doporučená hodnota pro kompostování je 30:1) a vody. Proto odpad z kuchyní mícháme s pilinami, papírem a odpady vzniklými při údržbě pozemku. Provoz běží bez problémů. Pouze v zimním období bude nutno provoz omezit (kompostér není izolovaný).