Komunitní kompostování v Praze

V letech 2013 až 2015 instalovala Arnika v Praze několik komunitních kompostérů o objemu 700-800 litrů. Cílem těchto aktivit je umožnit lidem z městské bytové zástavby kompostovat rostlinný odpad (zbytky zeleniny a ovoce, kávové sedliny, čajové pytlíky, mastné ubrousky, podestýlky býložravých zvířat) a tímto způsobem snížit produkci odpadů, která by jinak skončila v popelnicích.

Komposter Konevova maly 

Každý kompostér má svého správce. Pokud byste měli zájem zapojit se do kompostování, je nejlepší domluvit se přímo s ním a to jednak z důvodu omezené kapacity, jednak proto, že kuchyňský odpad je do jisté míry specifický a jeho kompostování vyžaduje dodržování určitých postupů, s kterými je potřeba se nejdříve seznámit (např. obsahuje více vody a více dusíku, proto je třeba ho míchat s dalším materiálem, jako jsou piliny či papír).

Komunitní kompostér - stručný návod na obsluhu

Zahradní kompostér - stručný návod na obsluhu

Zahradní kompostér - zkušenosti s kompostéry na Olomoucku

Naše zkušenosti s komunitním kompostováním na Praze 3

Hlavní výhody kompostování a využití kompostu

- v bytových domech ročně vyprodukujeme cca 50 kg kompostovatelného odpadu na jednu osobu, kompostováním můžeme výrazně snížit množství odpadu, který vyhazujeme do popelnice

- kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny, schopnost vázat vodu, 1 cm půdy vznikne přibližně za 100 let

- hotový kompost můžeme využít, pokud kolem domu pěstujeme květiny, kompost lze využít i do truhlíků, které máme na balkónech či doma, živiny z kompostu mohou nahradit minerální hnojiva

- kvalitním kompostem lze nahradit rašelinu, která se jinak těží na velmi cenných biotopech.

Spolupracujeme

Kompostování je jednou z možností, jak může každý přispět ke snížení produkce svých odpadů. Proto Arnika podporuje projekty zaměřené na tuto oblast. Jsme partneři Ekodomova v projektu "Kompostuj". Na internetových stránkách naleznete další místa, kde jsou kompostéry v Praze instalovány (zde). Podobně podporujeme aktivity spolku KOKOZA. Na jejich webu naleznete mapu s umístěním dalších kompostérů a komunitních zahrad a to nejen v Praze.

logo-final-partner

Zakoupení, instalaci a správu kompostéru podpořili grantem Městská část Praha 3 a Hlavní město Praha.

logo prahaPraha3