Koncept Pavla Béma

modre-deskyDo 9. prosince 2009 bylo možné podávat připomínky ke "konceptu" nového územního plánu. Vedení Prahy chtělo území plán schválit do roku 2012. Developeři a spekulanti do konceptu přes politiky protlačili řadu záměrů, na kterých by vydělali, ale které by poškodily město a jeho obyvatele.

Koncept Pavla Béma se stal jedním ze symbolů korupce v Praze. To potvrdily zveřejněné odposlechy rozhovorů mezi primátorem "Kolibříkem" Bémem a lobistou Romanem "Mazánkem" Janouškem. V roce 2010 přišly volby. Nové vedení Bohumila Svobody starý dokument hodilo do koše a začalo na novém územním plánu pracovat znovu.

Jak měl koncept Pavla Béma ovlivnit místo, kde bydlíte
1/ Otevřete si na internetu současný územní plán

současný územní plána najděte v něm lokalitu, kde bydlíte nebo které vás zajímá.Pohled na území si můžete přiblížit.

Pro přesné pochopení významu barev a symbolů zanesených do územního plánu doporučujeme podívat se do závazné vyhlášky určující jeho legendu.

2/ V druhém okně internetového prohlížeče si otevřete si „hlavní výkres“

koncept územního plánu primátora Bémakonceptu nového územního plánu. Podívejte se, jak se měla regulace území změnit.

Pozor! Bémům koncept územního plánu má úplně jinou legendu než plán současný, takže barevné vyznačení ploch nebude docela určitě souhlasit.

Důležité je ale jejich funkční zařazení a zejména to, které pozemky jsou nezastavitelné (zeleň) a které je možné zastavět.

 Co znamenají jednotlivé barvy?
   Zelená       krajina: les, nelesní zeleň, zemědělské a pěstební plochy
   Žlutá        rekreace: parky, rekreace, sport
   Červená     obytné území: veřejné vybavení, bydlení, smíšené území
   Modrá        produkce: dopravní infrastruktura, produkce, technická infrastruktura

Pro každou barvu je přesně stanoveno, jak je možné příslušný pozemek využívat a jaké využití je nepřípustné. Tento popis najdete na str. 25 a dalších závazné části územního plánu.

3/ Podívejte se na „výkres prostorové a výškové regulace“

výšková regulacea zjistěte, jak vysoké a objemné budovy měly ve Vašem územní vyrůst.

Co znamenají jednotlivé kódy? Příklad: K1/5/40

Znamená: Kompaktní struktura města bloková, výška zástavy do pěti podlaží, minimální procentuální podíl zeleně na rostlém terénu 40 %.

Legendu k prostorové a výškové regulaci najdete na str. 37 a dalších závazné části územního plánu.

4/ Otevřete "výkres veřejně prospěšných staveb a opatření"

veřejně prospěšné stavbya zkontrolujte, zda nejste některou takovou stavbou či opatřením mohli být dotčeni.

Prohlášení stavby nebo opatření za veřejně prospěšné umožňuje např. vyvlastnění pozemků potřebných k provedení příslušného záměru.

Veřejná prospěšnost může přinášet i další omezení vlastnických nebo jiných práv.