Konkrétní problémy vodních toků ve městech - Dubský potok

5.12.2020 - PRAHA | Články
Úvod Dubský potok pramení v lese u obce Vrábče. Protéká částí obce Homole, Černý Dub, a následně je z něho část vody odvedena jako napájení Černodubského rybníka, část zůstává v korytě a vlévá se do potoka Homolského, který se vlévá do Vltavy.

Popis problému

Obrátila se na nás paní J. G., která vlastní v Černém dubu nemovitost a je svědkem vyvážení odpadu do koryta řeky. Především se jedná o odpad organický ze zahrádek, ale výjimkou není ani odpad stavební nebo směsný, dochází i k vypouštění splašek.

Řešení

Paní J. G. mluvila o problému skládky s minulým majitelem pozemku, který ji ujistil, že s umístěním odpadu nesouhlasí. Pozemek ale změnil majitele a nový majitel, nevidí v současném stavu problém. Probírali jsme s paní J. G. možnosti řešení. Navrhovali jsme probrat situaci s obcí, s povodím a popřípadě podat podnět k ČIŽP. Paní J. G. Se rozhodla pro podání podnětu k ČIŽP. Šetření inspekce ale bohužel nepřineslo žádné řešení. Inspekce odhalila pouze ukládání bioodpadu, což postoupila k dalšímu šetření obecní úřadu v Homoli. Ten zatím nerozhodl.

Navrhovaný další postup

Paní J. G. Jsme znovu navrhli jednání s obcí, která nyní řeší již předaný podnět od inspekce. Případně navrhujeme probrat celou situaci s Povodím Vltavy, které je správcem vodního toku. V případě nevyřešení situace se lze znovu obrátit na inspekci.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu