Konkrétní problémy vodních toků ve městech - Pokratický potok

20.11.2020 - Nikol Krejčová | Články
Úvod Pokratický potok pramení pod Dlouhým vrchem, stéká na Bílé stráně, národní přírodní památku, dále do Pokratického rybníka a odtud již do Pokratic, které jsou dnes součástí Litoměřic. Potok zde byl ve 30. letech 20. století sveden do zapuštěného betonového koryta, ve kterém teče dodnes, po povodni v roce 1929. U horního nádraží byl potok přeložen pod zem a následně umístěn do tunelu, ve kterém protéká pod městem. Za městem se vlévá do Labe.

Popis problému

Obrátila se na nás paní L. T., celý život prožila na pokratickém sídlišti a byla by ráda, kdyby se stav Pokratického potoka mohl v těchto místech přiblížit přírodě blízkému stavu. Vid potenciál ve zlepšení života na sídlišti a v doufá, že by tak došlo i k rozšíření zelené plochy a přírody v Litoměřicích obecně. Paní L. T. v posledních letech navíc sleduje úbytek vody, která se objevil po rozsáhlém kácení lesů podél horního toku.

Řešení

Kontaktovali jsme město Litoměřice, které o revitalizaci Pokratického potoka neuvažuje. Vnímá, že celou odpovědnost za tento tok nese jeho správce, Povodí Ohře. Město právě provádí rekonstrukci pokratického sídliště, která počítá i s novými přírodními prvky, nikoli ale s místním potokem. Město se raději snaží upravit potoky, jejichž je správcem. Povodí Ohře o revitalizaci potoka také neuvažuje, v současnosti provádí opravu tunelu, do kterého byl potok sveden, protože se obává propadů. O úbytku vody se nám nepodařilo zjistit nic bližšího, správcem potoka nad městem je ale státní podnik Lesy ČR, který také spravuje místní lesy. Ani od Lesů ČR jsme nic nezjistily, také neuvažují o přírodě blízké revitalizaci.

Litoměřice mají akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu, ve které je jedním z adaptačních zmíněných opatření i revitalizace úseků vybraných říčních toků. Tento bod však doposud nebyl dále rozplánován.

Navrhovaný další postup

S paní L. T. jsme vytvořili plán možných aktivit. Paní L. T. vidí potenciál v organizování místní skupiny ze svých známých, kteří úpravu potoky do přírodě blízkého stavu také podporují. Paní L. T. jsme doporučili založit s ostatními spolek, který se může snadno účastnit řízení a navrhovat řešení. Paní L. T. plánuje další setkání se zastupiteli města, které chce konfrontovat s adaptačními opatření v městském plánu a stávající situací. Snadno se tak totiž dají představit výhody úprav Pokratického potoka. Pro zjištění příčiny snížení průtoku si paní L. T. požádala o informace o všech úpravách, které Lesy ČR provedly na horním toku. Pokud se nedopátrá příčiny, je možné se obrátit s žádostí o prošetření na ČIŽP.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu