Kontakty na Krajské živnostenské úřady

Magistrát hl. města Prahy
Odbor živnostenský
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

E-mail: zivsek@cityofprague.cz


Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad
U Zimního stadionu  1952/2
37076 České Budějovice

E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz


Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad
Mezírka  1/775
60182 Brno

E-mail: kzu@kr-jihomoravsky.cz


Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad

Závodní  353/88
36021 Karlovy Vary

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz


Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor Krajský živnostenský úřad
Žižkova  1882/57
58733 Jihlava

E-mail: posta@kr-vysocina.cz


Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad

Soukenická (Regiocentrum Nový pivovar)  1245
50143 Hradec Králové

E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz


Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad

Třída 1. Máje 108/48
460 03 Liberec 3

E-mail: zivnostenskyurad@kraj-lbc.cz


Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad
28.října  2771/117
702 18 Moravská Ostrava

E-mail: kzu@kr-moravskoslezsky.cz


Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad

Jeremenkova  1191/40a
779 00 Olomouc

E-mail: posta@kr-olomoucky.cz


Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor Krajský živnostenský úřad

Jiráskova  20
53211 Pardubice

E-mail: posta@pardubickykraj.cz


Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor Krajský živnostenský úřad

Škroupova  1760/18
30613 Plzeň

E-mail: posta@kr-plzensky.cz


Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad

Zborovská 11
150 21 Praha 5

E-mail: posta@kr-s.cz


Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor Krajský živnostenský úřad

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz


Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor Krajský živnostenský úřad
tř. Tomáše Bati  21
76190 Zlín

E-mail: posta@kr-zlinsky.cz