Koordinační centrum IPENu pro střední a východní Evropu

IPEN

Arnika je členskou organizací Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických látek (IPEN). Tato síť sdružuje přes 700 nevládních organizací ze 116 zemí světa. Jejím cílem je dosáhnout pomocí Stockholmské úmluvy eliminace toxického znečištění světa perzistentními organickými látkami na naprosté minimum. Rovněž se aktivně podílí na přípravách a naplňování dalších mezinárodních úmluv týkajících se chemické bezpečnosti (např. SAICM, Basilejské úmluvy). Od roku 2009 se účastní také příprav nové úmluvy o rtuti.

IPEN CEE

Nevládní organizace ve střední a východní Evropě mají za sebou celkem bohatou historii ve spolupráci při omezování znečištění životního prostředí toxickými látkami. Zahájily ji na schůzce, kterou uspořádali lidé dnes pracující v Arnice ještě coby Děti Země v roce 2000 v Zahrádkách u České Lípy. Na činnost neformální evropské sítě organizací IPENu navázal v roce 2004 Mezirnárodní projekt pro eliminaci POPs. V jeho rámci program Toxické látky a odpady sdružení Arnika koordinoval region střední a východní Evropy. Projekt přerostl v koordinační centrum mezinárodní sítě IPEN pro střední a východní Evropu (IPEN CEE), kterým se Arnika stala v roce 2008. IPEN (Mezinárodní síť pro eliminaci POPs) sdružuje celosvětově téměř 700 nevládních organizací a od roku 1997 koordinoval účast NGO na přípravách a posléze naplňování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs). Region spravovaný Arnikou čítá následující země: Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Bělorusko, Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Makedonii, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.