Koupání v řekách

Tradice, která se vrací - v Evropě i u nás

Zbraslav Závist, lázněAž do první poloviny 20. století bylo koupání v tekoucích vodách řek zcela samozřejmým druhem zábavy Evropanů. Viditelnou připomínkou koupání jsou historické plovárny, z nichž ty nejvyužívanější tvořily důležitá sociální zařízení a jako taková byla v majetku města. Připomeňte si koupání v řekách na starých fotografiích. Pak se však odehrála tragédie: mnoho evropských řek se stalo obětí technického pokroku a průmyslového rozvoje.

A zrodila se myšlenka Dnů koupání

Otcem nápadu na Dny koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě (European Rivers Network). Společným koupáním na mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody nebo o ochranu přirozeného charakteru řek. Koupání v řekách je symbolem toho, že řeky nejsou a nemají být jen stokami, zdrojem vody či dopravní cestou, ale že mohou a mají být součástí našeho života, místem odpočinku a setkávání s přírodou a její krásou.

2002 - 2005 - 2010 - 2015

Prvním Dnem koupání byl 14. červenec 2002, kdy se 100 000 lidí zúčastnilo akcí na 55 místech podél řeky Labe, z toho asi 10 000 lidí v České republice. Poté, co Arnika přinesla tuto tradici do naší země, každoročně pořádá či pomáhá uspořádat Dny koupání na různých místech.

Milníky projektu Big Jump jsou roky 2005, 2010 a 2015. Toto načasování není náhodné - úzce souvisí s harmonogramem naplňování Rámcové směrnice o vodách, která má být hlavním právním nástrojem k dosažení dobrého ekologického stavu evropských vod. Tohoto cíle má být dosaženo právě v roce 2015. Doufejme, že doopravdy bude co slavit!

BigJump logo8.7.2012, 15:00 - Buďte u toho letos i vy!

Vyberte si svou řeku a přidejte se i letos k tisícům lidí, kteří společně oslaví Den koupání! Chcete uspořádat vlastní slavnost- s kamarády, se známými ve Vaší obci nebo městě a potřebujete poradit, jak na to? Pomůžeme vám!

Tipy pro vás

Na mnoha evropských řekách dochází v dnešní době k velikým změnám: Mnichov například zahrnuje výstavbu nových plováren a míst určených ke koupání v řece Isaru do svého urbanistického plánování, a město Vídeň s velmi pozitivním ohlasem obyvatelstva již zřídilo na Dunaji místa ke koupání. Stejný vývoj můžeme sledovat například i ve Francii.Koupání v řekách prožívá renesanci, která se pomalu, snad v jisté míře i díky pravidelným Koupacím dnům, pomalu projevuje i na českých tocích.

Podívejte se, proč je důležité věnovat pozornost vodě v krajině
Čtěte dále: o říční krajině a způsobech, jak jí vrátit přírodní podobu

Arnika v zahraničí