Kraj bude financovat doprůzkum a studii staré ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, Arnika to vítá

3.8.2007 - PLZEŇ | Novinky
Sdružení Arnika předalo v Plzni kopie podpisových archů petice „Klatovy bez DDT“, kterou podepsalo dosud 823 lidí, radnímu Plzeňského kraje zodpovědnému za oblast životního prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. Petice žádá konkrétní kroky k vyčištění bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech, který získala zpět v restituci rodina Rychtaříkových, od toxických látek. Při té příležitosti také Boris Kreuzberg a zástupce krajského úřadu přítomným sdělili, že Plzeňský kraj bude financovat studii, která by měla posloužit jako podklad pro žádost o peníze na případnou dekontaminaci staré ekologické zátěže v Klatovech – Lubech.

Sdružení Arnika předalo v Plzni kopie podpisových archů petice „Klatovy bez DDT“, kterou podepsalo dosud 823 lidí, radnímu Plzeňského kraje zodpovědnému za oblast životního prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. Petice žádá konkrétní kroky k vyčištění bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech, který získala zpět v restituci rodina Rychtaříkových, od toxických látek. Při té příležitosti také Boris Kreuzberg a zástupce krajského úřadu přítomným sdělili, že Plzeňský kraj bude financovat studii, která by měla posloužit jako podklad pro žádost o peníze na případnou dekontaminaci staré ekologické zátěže v Klatovech – Lubech.

V Plzeňském kraji je 470 starých ekologických zátěží. „Z nich bylo circa deset procent vyhodnoceno jako závažných, které je nutné řešit,“ řekl Ing. Václav Liška pověřený vedením odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Bývalý sklad pesticidů v Klatovech - Lubech patří do těchto deseti procent. „Kraj se proto rozhodl poskytnout prostředky na komplexní analýzu tohoto případu. Měly by z ní mimo jiné vyplynout také kroky k potřebné sanaci, včetně určitého odhadu její finanční náročnosti,“ řekl 31. července 2007 na tiskové konferenci Arniky v Plzni radní Plzeňského kraje zodpovědný za oblast životního prostředí Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Prostředky na studii kraj poskytne prostřednictvím Městského úřadu v Klatovech, který je příslušným vodoprávním úřadem. Studie by měla být výchozím bodem k žádosti o peníze na sanaci z Evropských fondů.

„Nyní se zpracovává zadání pro tu studii. Měla by potvrdit anebo vyvrátit, zda dochází k šíření znečištění mimo pozemky Rychtaříkových. V rámci akce Klatovy - čisté město byly také odebírány vzorky ke zjištění, zda dochází k šíření znečištění. Doba vyhlášení veřejné soutěže na zpracování studie je v režii Městského úřadu Klatovy. Nějaké výsledky můžeme odhadem očekávat na přelomu tohoto a příštího roku,“ upřesnil Liška.

„Arnika tento vstřícný krok ze strany kraje vítá,“ řekl k tomu předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Za vstřícný krok zástupcům kraje na tiskovce poděkoval i Václav Rychtařík, současný vlastník budov kontaminovaných pesticidy.

Další informace viz stránky o Klatovech - Lubech a tiskovou zprávu ze 31. července 2007.

Banner-stika

Sledujte nás: