en ru


Kraj provede do dvou měsíců ve spalovně v Lysé nad Labem nové šetření

31.5.2013 - PRAHA/LYSÁ NAD LABEM | Novinky
Z dnešního jednání vyplynulo, že spalovnu nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem čeká přezkum integrovaného povolení. Krajský úřad Středočeského kraje provede dle vyjádření pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství do měsíce až dvou místní šetření a zahájí přezkumné řízení. Stalo se tak na základě připomínek občanských sdružení Arnika a Lysin. Zaznělo to dnes jednání o změně integrovaného povolení na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Dnešního jednání vedeného krajskými úředníky se zúčastnili jen zástupci provozovatele spalovny, společnosti BDW Line, s.r.o. a občanská sdružení Arnika a Lysin. Představitelé města Lysá nad Labem, Povodí Labe, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje i České inspekce životního prostředí se z jednání omluvili. Zástupce BDW Line Alexis Welter se na jednání snažil tvrdit, že spalovna vlastně nezahájila zkušební provoz, ale že šlo „jen o zkoušky“. Opakoval rovněž, že firma nyní řeší spor s dodavatelem filtrů.

Sdružení Arnika a Lysin také požadují, aby bylo nejpozději do dvou měsíců od opětovného zapálení spalovny provedeno kontrolní měření spalin a aby došlo k definici přísnějších podmínek pro provoz zařízení obecně. „Většina z nich však bude až předmětem nového řízení,“ upřesnil zástupce Arniky na dnešním jednání její předseda Jindřich Petrlík.

„Zaráží nás, že jednání o spalovně se nezúčastnil nikdo ze zástupců města Lysá nad Labem. V internetových diskusích občané města přitom vyjadřují dojem, že městským zastupitelům je problém spalovny ukradený, přestože hodně obyvatelům Lysé zařízení provozované firmou BDW Line vadí kvůli haváriím a neplnění slibů o dovybavení spalovny z dřívějška,“ doplnil Petrlík.

Více informací o spalovně v Lysé nad Labem.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha