Jak přirozeně předcházet povodním

Krajina je jako mozaika poskládaná z tzv. krajinných prvků. To, jaké prvky se v ní vyskytují, má vliv na to, co se stane, když je dlouho sucho nebo naopak hodně prší.

Klikněte na obrázek a sami si vyzkoušejte, co se stane, když...

  • Pravé menu vám umožní rovnováhu v krajině obnovit tím, že některé prvky v krajině vyměníte za jiné. Vaši úspěšnou snahu ocení vodníček v pravém dolním rohu svým úsměvem.
  • Kliknutím na mráček nebo na sluníčko poznáte, co se stane po vydatných deštích nebo naopak v období letního sucha.

Hra modeluje vodní (tzv. hydrologický) režim typické středoevropské krajiny. Člověk tento režim ovlivňuje tím, jaké stavby v ní umisťuje nebo jak ji využívá.

Jako nápovědu využijte rolovací popisky u jednotlivých prvků v obrázku.

© Arnika, Program Ochrana přírody; 2011; Autor: Ing. Jakub Esterka; Design: Jakub Němeček