Krajský úřad: starosta Chebu i jeho úřednický aparát jsou podjatí, povolení ke spalovně budou řešit ve Františkových Lázních

4.2.2015 - CHEB | Tiskové zprávy
Vizualizace hrozící chebské spalovny
Pro podjatost chebských úředníků i starosty nebudou rozhodovat o územním povolení zamýšlené spalovny v Chebu na místním úřadu, řízení se přesouvá do Františkových Lázní. Rozhodl o tom Krajský úřad Karlovarského kraje3.49 MB na základě námitky podjatosti, kterou vznesla nevládní organizace Arnika. Ve správním řízení bude pokračovat stavební úřad ve Františkových Lázních a bude muset prověřit i to, jestli chebští úředníci nepochybili, když z řízení vyloučili řadu připomínek vznesených obyvateli a spolky z Chebu.

Krajský úřad se ztotožnil s obavami Arniky o nestrannost a nezaujatost místních úředníků. Ekologická organizace poukazovala zejména na fakt, že Město Cheb je spoluvlastníkem investorské firmy a tedy že jsou zaměstnanci úřadu v čele se starostou placeni částečným investorem projektu spalovny. „Jsme rádi, že krajský úřad potvrdil nesmyslnost dosavadního postupu, kdy si částečný majitel vydával povolení pro svůj vlastní projekt. Účelem územního řízení je, aby kriticky zhodnotilo předloženou dokumentaci a stanovilo jasné podmínky výstavby i provozu spalovny. Nestranné rozhodnutí může zajistit pouze nezaujatý úřední aparát,“ vítá stanovisko krajského úřadu odborník Arniky na spalovny Matěj Man z programu Toxické látky a odpady.

Krajský úřad rozhodl, že nové územní řízení ve věci umístění spalovny odpadů v Chebu nadále povede „jiný způsobilý správní orgán, který sousedí se správním orgánem nezpůsobilým“. Arnika mířila svou námitkou také na pracovníky odboru výstavby městského úřadu, ale protože by o jejich podjatosti rozhodoval starosta, který je z celého procesu už vyloučen, tak Karlovarský kraj rovnou pověřil pokračováním v územním řízení pro spalovnu Cheb stavební úřad ve Františkových Lázních.

„Chebský stavební úřad podle našeho názoru postupoval špatně i v rozhodnutích, kdy z řízení vyloučil některé připomínky chebských obyvatel a spolků. Chebští úředníci vyloučili ze správního řízení dokonce i ty, kteří podali námitku podjatosti dříve než Arnika, přitom se ale měli právě podjatostí zabývat ze všeho nejdřív. Raději si nechceme domýšlet důvody, proč podjatý úřad tak vehementně usiloval o to, aby veřejné jednání proběhlo v jeho režii,“ dodává mluvčí Arniky Vratislav Vozník. Vyloučeným jednotlivcům i spolkům se postup chebského úřadu nelíbil. Stavební úřad ve Františkových Lázních by měl nyní přezkoumat, zda chebští úředníci nepochybili při stanovování okruhu účastníků i námitky podjatosti.

Arnika projekt spalovny sleduje a kritizuje již od jeho počátku v roce 2012, protože považuje spalovnu v Chebu za zbytečnou a nekoncepční. Region má velké rezervy v třídění, kompostování a předcházení vzniku odpadu. Ve městě nefunguje ani motivační systém pro obyvatele, který by vedl ke snížení produkce odpadu. Arnika se obává toho, že spalovna bude ve snaze naplnění své kapacity ničit cenné suroviny, které by bylo možné recyklovat a znovu využít.

V územním řízení se pak Arnice nelíbí mnohé konkrétní nedostatky v dokumentaci. Není například nikde jasně stanoveno, jaký odpad bude spalovna likvidovat. Spalovna má navíc používat filtrační systém, který dosud nefunguje u žádné spalovny komunálních odpadů v ČR. Také by mělo jít o první spalovnu komunálních odpadů v Česku, kterou investor plánuje provozovat bez integrovaného povolení (IPPC). pdfFirma Terea navíc zcela odmítá preventivní vstřícné kroky, jako je posílení průběžného systému monitorování dioxinů technologií semikontinuálního měření a mnoho dalšího.227.4 KB

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Logo NROS

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí