Kralupští občané trvají na tom, aby Spolchemie opustila město

25.8.2004 - KRALUPY NAD VLTAVOU | Novinky
Spolchemie, Ústí nad Labem
Organické látky, používané Spolchemií při výrobě pryskyřic, jsou příčinou zápachu, který již rok obtěžuje obyvatele v Kralupech nad Vltavou. Je mezi nimi i vysoce nebezpečný styren. Potvrdili to pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří v podniku provedli kontrolní měření. Přestože měření provedla inspekce již 12. 7., jeho výsledky zveřejnila až na včerejším jednání se zástupci Spolchemie a města Kralupy nad Vltavou. V emisích z továrny naměřili v průměru 52 173 evropských pachových jednotek na metr krychlový, přičemž limity pro některé pachy se pohybují v řádech desítek, maximálně stovek pachových jednotek.

Organické látky, používané Spolchemií při výrobě pryskyřic, jsou příčinou zápachu, který již rok obtěžuje obyvatele v Kralupech nad Vltavou. Je mezi nimi i vysoce nebezpečný styren. Potvrdili to pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří v podniku provedli kontrolní měření. Přestože měření provedla inspekce již 12. 7., jeho výsledky zveřejnila až na včerejším jednání se zástupci Spolchemie a města Kralupy nad Vltavou. V emisích z továrny naměřili v průměru 52 173 evropských pachových jednotek na metr krychlový, přičemž limity pro některé pachy se pohybují v řádech desítek, maximálně stovek pachových jednotek. Potvrzuje to také rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje stanovit pro provoz Spolchemie v Kralupech nad Vltavou limit na úrovni 50 pachových jednotek na metr krychlový. Rozhodnutí ještě musí nabýt právní moci.

„Chceme, aby Spolchemie z města odešla. Už 2200 lidí podepsalo petici s tímto požadavkem. Kdyby byl stanoven limit pro pachové látky už dříve, Spolchemie by svůj závod v Kralupech vůbec nemohla provozovat,“ řekla mluvčí iniciativy kralupských občanů Iva Fuková.

„Přestože Spolchemie měla možnost provést posouzení vlivu svého provozu na životní prostředí ještě předtím než ho spustila, neučinila tak. Domníváme se, že ji k tomu měl přimět buďto Krajský úřad Středočeského kraje anebo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nelze se tedy divit, že občané Kralup ztratili trpělivost a chtějí už jen, aby město opustila,“ uvedla Mgr. Hana Kuncová ze sdružení Arnika.

„Přestože látky obtěžující obyvatele Kralup nad Vltavou zápachem nepředstavují bezprostřední nebezpečí pro obyvatele města, nelze nad jejich úniky mávnout rukou. Kromě toho, že silně zapáchají, patří například styren k látkám podezřelým z karcinogenního působení. Podporujeme proto snahu obyvatel i vedení města vymístit provoz Spolchemie z Kralup nad Vltavou,“ uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika od listopadu 2003 spolupracuje s obyvateli Kralup nad Vltavou a pomáhá jim v jejich aktivitách.

Spolchemii vyprší 2. září platnost souhlasu ke zkušebnímu provozu. Ta sice již požádala o jeho prodloužení, ale vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou Jan Kobera dnes Arnice řekl, že nevidí důvod k souhlasu s prodloužením zkušebního provozu.

Zástupci Spolchemie také na jednáních s městem neustále oddalovali termín výstavby spalování plynů, které má zabránit únikům zapáchajících látek.

Více informací na toto téma viz tiskovou zprávu Arniky ze 23. 6. 2004.

Banner-stika

Sledujte nás: