Výzva

Domníváme se, že Labské údolí by pro svoji přírodní hodnotu mělo být zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000. Nesouhlasíme ani s plánovanou výstavbou jezu na dolním českém Labi. Pomozte nám ochránit řeku a podpořte naši výzvu určenou odpovědným politikům.

Vyzýváme členy vlády ČR a zejména ministra životního prostředí, aby:

  • urychlili doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit a tím zařadili do soustavy Natura 2000 také český tok dolního Labe,
  • odmítli jakékoliv stavby na českém dolním Labi i v ostatních evropsky významných lokalitách včetně těch, které byly k doplnění doporučeny na biogeografickém semináři v březnu 2011.

Jsme přesvědčeni, že naši potomci ocení a budou považovat za moudré, pokud dnes dáme přednost perspektivě živoucí řeky Labe jako evropsky chráněného území, představující útočiště pro řadu ohrožených druhů a magnet pro cestovní ruch, před technickými plány patřícími do minulého století.

V Děčíně, 14. března 2012

Podporovatelé a první signatáři výzvy:

RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., předseda Českého ramsarského výboru
Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., botanik, pedagog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
RNDr. David Pithart, CSc., hydrobiolog, předseda Koalice pro řeky
Ing. Valdemar Grešík, Rada města Děčín
MUDr. Věra Pokorná, otorinolaryngoložka
Ing. Anna Lehká, poradkyně a konzultantka v oblasti životního prostředí
Šárka Zimová Dostálová, zastupitelka města Děčín
Ing. Marie Tichá, specialistka na posuzovaní životního cyklu LCA
Ing. Jana Vitnerová, Vedoucí programu Ochrana přírody sdružení Arnika

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Albertbib
Riohacha
Pavel Landík
Protivín
osvč
Judi
New York
eSRoOqdffieJv
Barnypok
New York
sahtzbRGGZYygvTawXo
Sky Em Flores
Ostrov
Student
Karolína Kondýsková
Dolní Loučky
student fotografie
Karel Čech
Řevnice
úředník
Patrik Linhart
Duchcov
korektor češtiny/překladatel
Vít Kremlička
Praha 5
Vít Kremlička
Praha 5
Jitka Košíková
Brno
daňový poradce
Karolina Vrtílková
Pětipsy
MD
Eva Novozámská
Praha 5
metodik pro vzdělávání
eva danielova
Mostek
důchodce
Kateřina Hřídelová
Praha 5
předseda SVJ
Barbora Sadilová
Praha 3
Barbora Kostkubová
Pardubice
marketing
Mgr. Milena Špačková
Brno
právník
Jan Egermaier
Praha 10
Dozorce
Jiřina Prošková
Křivoklát
Křivoklátsko o.p.s.
Petitions by Great Joomla!

 

Celý text výzvy

Řeka Labe se stává symbolem mezinárodní ostudy České republiky a selhání Ministerstva životního prostředí. Přes opakovaná upozornění od české odborné veřejnosti i Evropské unie není tzv. národní seznam chráněných lokalit soustavy Natura 2000 stále dokončen. Do očí bijícím nedostatkem je právě otálení zařadit do seznamu celou lokalitu Labské údolí včetně úseku řeky od Litoměřic po Děčín a logicky tak navázat na již chráněná území mezi Děčínem a Hřenskem a dále v Německu od státní hranice až po Drážďany.

Smyslem evropské soustavy Natura 2000 je zachovat životaschopnost přírodních společenství i jednotlivých druhů v kontextu celé Evropy. V Labském údolí lze najít přes třicet druhů ryb, včetně znovu se vracejícího lososa obecného, žijí zde chráněné vydry a bobři. Řeka vytváří štěrkopískové náplavy, které byly dříve na Labi i na dolní Vltavě obvyklé. Po stavbě jezů a přehrad však vymizely a dnes jich v ČR zbývá posledních několik hektarů.

Labské údolí splňuje přísné podmínky pro zařazení mezi evropsky významné lokality. V loňském roce k tomu opět vyzvala Českou republiku Evropská komise, Ministerstvo životního prostředí však jako by bylo hluché, slepé i němé. Vědomě porušuje mezinárodní dohody tím, že pomíjí známé a nezpochybnitelné poznatky biologů a upřednostňuje zájmy úzké skupiny betonářské lobby. Českou republiku navíc vystavuje možnosti finančních sankcí ze strany Evropské unie.

V době úsporných opatření je prosazování ekologicky i ekonomicky pochybné stavby krokem zpět. Sousední úsek řeky v Německu, kde prosperuje jen turistická plavba a nákladní se nevyplácí, jasně dokládá, že již nežijeme v časech, kdy množství betonu bylo synonymem prosperity.

Vyzýváme členy vlády ČR a zejména ministra životního prostředí, aby:

  • urychlili doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit a tím zařadili do soustavy Natura 2000 také český tok dolního Labe,
  • odmítli jakékoliv stavby na českém dolním Labi i v ostatních evropsky významných lokalitách včetně těch, které byly k doplnění doporučeny na biogeografickém semináři v březnu 2011.

Jsme přesvědčeni, že naši potomci ocení a budou považovat za moudré, pokud dnes dáme přednost perspektivě živoucí řeky Labe jako evropsky chráněného území, představující útočiště pro řadu ohrožených druhů a magnet pro cestovní ruch, před technickými plány patřícími do minulého století.

 

V Děčíně, 14. března 2012

Vzkaz ministrovi ŽP

Můžete například uvést, proč konkrétně Vy výzvu podporujete, jak byste případně investovali 5 miliard, které má jez stát apod. Vybrané vzkazy zveřejníme a předáme Ministrovi životního prostředí.

 

Vaše vzkazy

Není pravda, že se nejezdí kvůli nízkému stavu vody. Mohu potvrdit, že za mých 30 let práce u ČSPL, se průměrně v roce jezdilo kvůli nízkému stavu vody jen několik dní. Po listopadu 1989 se mnohem více nejezdilo kvůli nedostatku náhradních dílů a nedostatku nákladu. Lodní park je velmi zastaralý a proto poruchový. Lodě typu 11600 jezdí v zahraničí, protože v konkurenci zahraničních přepravců jsou platy českých posádek výrazně nižší.

Po privatizaci ČSPL nový majitel prodal mnoho lodí, nemovitostí v ČR i zahraničí a peníze samozřejmě zmizely. Pro zlepšení plavebních podmínek by stačilo čištění vodního toku od naplavenin. Mezi Hřenskem a Drážďany je z německé strany velmi podporován turistický ruch, který přináší velmi mnoho pracovních příležitostí a příležitostí k podnikání. I u nás mnoho lidí žije z cestovního ruchu, např. v Janově, Jetřichovicích, Srbské Kamenici. Náklad do Děčína pro nakládání a vykládání z lodí, přivážejí v dnešní době především kamiony. Při nakládce a vykládce sypkých hmot tak vzniká velké množství prachu.

Karek Janouch, strojník
 

Ti všichni co chtějí jezy na Labi, by si měli založit s. r. o., vzít své jistě ne malé úspory, postavit si jezy za své peníze a ty jim jistě budou dobře vydělávat. Ať to nechtějí financovat od ostatních občanů. Jsme i tak zadluženi až po uši. Z jezů by se nakonec staly tunely Blanka.

Jiří Janda, přístavní kormidelník
 

Pane ministře, Labe je využíváno pro plavbu od nepaměti, je tedy splavné i dnes. Ať si rejdaři koupí lodě s menším ponorem a netlačí na zničení přírodního unikátu. Když příští rok někdo vyrobí kamion, který se nevejde na dálnici, tak se budou přestavovat všechny dálnice? Na ničení řek a nesmysly své daně nedám, to je raději pošlu do zahraničí, kde přestěhuji firmu. Vzpamatujte se konečně. Peníze jsou potřeba jinde.

Vladimír Burda
 

Pane ministře, Labské údolí je unikátní kus České krajiny. Ndejte dopustit, aby bylo labské údolí zbytečně poničenou stavbou jezů, které nepotřebujeme.

Matěj Man
 

Pane ministre, prijedte se podivat do mist,kterych se to tyka, urcite uznate, ze je stavba jezu nehorazny navrh, zvlaste tehdy, kdy se na nemecke strane nechystaji zadne upravy delat, t se asi budou lodi u nas u decina otacet... Pokud nevite, kam s 5 miliardami, investujte prosim do zdravotnictvi, do skolstvi, na podporu technologii, setricich energii, na vyvoj novch zdroju energie, dekuji

Irena Moudrá Wünschová

Výstavba jezu ohrozí životní prostředí vodních živočichů, tím i přežití původních ryb losos, úhoř, způsobí poškození nádherného Labského údolí navíc za peníze daňových poplatníků. Pět miliard bych v zájmu snížení povodní využila raději k obnově mokřadů, slepých ramen řek, výstavbě polderů, zalesnění svahů původními dřevinami, zatravnění polí v blízkosti vodních toků a obecně na dotace pro zlepšení životního prostředí obcí.

Alice Oppová

Vážený pane ministře, zasaďte se prosím o zařazení Labského kaňonu do soustavy Natura 2000. Chci aby i moji vnuci měli možnost navštívit tuto krajinu nenarušenou.

Anna Spěváčková

Výstavba jezu je jen další nesmyslné tahání veřejných peněz ve prospěch soukromých firem podnikajících v lodní dopravě. Peníze bych raději využil pro rozšiřování klidových zón v přírodě.

Antonín Pitaš

Vážený pane ministře,

domnívam se, že objem dopravy na Labi není tak velký, aby si zasloužil nevratné poškození cenných biotopů na Labi a takové velké vynaložení státních prostředků v době křečovitého snižování státního deficitu.

 


S úctou biolog

Lubomír Adamec

Voda. Vzácná surovina, bez níž by nebyl život.

Čistá voda začíná být strategickou surovinou. 
Povodně opakovaně postihují různé regiony naší země. 
Plány na betonové stavby v korytech řek převažují nad rozumnými, přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními. 
Voda v řekách stále obsahuje více chemických látek, než je zdrávo.

Kampaní Člověk a voda a během Týdne vody proto chceme veřejnost i politiky znovu naučit lépe zacházet s vodou.

Začneme symbolicky v pondělí 14. března, na Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život, happeningem „Na jez vám pečeme" v Děčíně. Během týdne se pak uskuteční například diskusní večer, výstavy o vodě, petiční stánky nebo internetový kvíz, jehož výherce vylosujeme na Světový den vody 22. března. Cílem všech akcí je upozornit na to, čím lidé vodě škodí, jak zajistit čistou vodu pro lidi i pro ryby a jak pomoci vodě v krajině, aby neškodila, ale pomáhala.

V Týdnu vody Vás zveme na tyto akce:

 

pondělí 14. března, 11:00 - Na jez vám pečeme (Děčín)

Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život

Labe neproudí jen pro užitek rejdařů. Jez a zejména nevhodně projektovaná vodní elektrárna představují nebezpečí pro ryby, které v řece žijí. Jez jako významná překážka brání rybám a dalším organismům na cestě řekou. Turbíny vodníelektrárny znamenají pro mnohé ryby konečnou smrtící stanici. Ryby v řece, kterou přehradí jez, daleko nedoplují. 

Údolí Labe je unikátem v celé Evropě14.březen je Mezinárodním dnem akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život. Spolu s rybáři připomeneme happeningem důležitost zachování přírodní podoby Labe a Labského kaňonu a nesmyslnost plánů na přehrazení jedné z nejcennějších řek v Evropě. Vypustíme do řeky hejna rybek, které z těsta uhnětli a upekli dobrovolníci Arniky. Upozorníme takto na fakt, že také živé ryby mohou z Labe brzy zmizet, i když nejsou z těsta a v řece se nerozmočí.

Kde? "U rogala" v Děčíně (na pravém břehu Labe pod zámkem, nedaleko Tyršova mostu)
 

úterý 15. března, 13:00 - Vyhlášení výsledků soutěže Voda živá (Praha)

bridlicna-2Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která byla také partnerem projektu. Na počátku dubna 2010 se skoro 80 tří- až šestičlenných týmů z celé České republiky vydalo do svého okolí mapovat ekosystém potoka či blízké říčky. Šestnácti týmům pak počáteční nadšení vydrželo až do konce a povedlo se jim splnit všechny úkoly. Skoro roční práce v soutěži Voda živá pod hlavičkou stejnojmenného projektu ukázala, že studenti jak středních, tak základních škol jsou schopni vidět ochranu vod v širších souvislostech. 


čtvrtek 17. března, 18:00 - Voda v krajině, voda ve městě (Praha)

Voda, půda, povodně, eroze. Jde to i jinak.S tím, jak se mění města i volná krajina, mění se i chování vody v nich. Víte, jak souvisí kukuřice s povodněmi? A proč je lepší vlnovka než přímka? Přijďte na náš diskusní večer a dozvíte se i něco víc.

Kde? StreetRadio, Štítného 30, Praha 3 - Žižkov
mapa

 

pátek 18. března - Petiční pátek

aneb sbíráme podpisy pod petici Člověk a voda - za lepší zacházení s vodou

V Praze na Palachově náměstí, v centru Ostravy a okolí Masarykova náměstí, v Děčíně, Jihlavě, Uherském Hradišti i jinde budete moci tento den potkat dobrovolníky Arniky nebo najít podpisové archy a podpořit petici "Člověk a voda - za lepší zacházení s vodou". 

Kde?
Praha - Palachovo náměstí, 11-13 h. 
Ostrava - centrum města, Masarykovo náměstí a okolí, od 15 hod.; Antikvariát Fiducia, Nádražní 615/30 a vegetariánská restaurace Burfi, Vojanova 1.
Děčín - Čajový klub Ve Vlnách, Hudečkova 1, Děčín 1 a Restaurace Kašmír, Anenská 7, Děčín 1
Uherské Hradiště - Zdravá výživa Krajinka,Sloupského 1197; Čajovna Pod kaštany, Palackého náměstí 231; Ekocentrum Trnka, Štěpnická 1111; Rodinné centrum Akropolis, Stará Tenice 1195; Knihovna BBB,Velehradská 714.
České Budějovice - Pavilon B Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 (součást výstavy)
Na internetuhttp://arnika.org/petice-clovek-a-voda


PulciInternetový kvíz ke Světovému dni vody "Co víte o vodě"

V pátek 18. března zahájíme také internetový kvíz, jehož vítěze vylosujeme na Světový den vody - 22. března. Připravte si své znalosti o vodě a sledujte naše stránky www.arnika.org a také Facebook

 

A to není vše!

Během Týdne vody pro Vás budeme mít další zprávy - zde najdete vždy aktuální informace:

Dárek ke Dni vody: zákon, který ji má ohrozit

Co víte o vodě? Soutěžte!

Vítězem soutěže Voda živá se stalo družstvo z Gymnázia v Rýmařově

Beton nás před povodněmi a suchem neochrání

Jez na Labi může být jedno jen rybám z těsta

logo_clovekavoda

Mluvíme-li v Čechách o dolním Labi, máme na mysli úsek řeky od Střekova u Ústí nad Labem po státní hranici. Z hlediska celé řeky se ovšem jedná o poslední úsek horního toku řeky, takže v německých pramenech byste pod názvem dolní Labe našli pravděpodobně něco úplně jiného.

Tato část Labe je něčím velmi pozoruhodným. Řeka zde totiž opravdu proudí, její sklon je dvojnásobný oproti navazujícímu úseku v Německu a její tok zde není spoután žádnými příčnými vodohospodářskými objekty. Přirozenému stavu blízká dynamika řeky a sezónní kolísání hladiny vytváří unikátní přírodní stanoviště pro rostliny a živočichy. Také výrazně se zlepšující kvalita vody přispívá k tomu, že se sem v posledních letech vrací mnoho původních druhů - za mnohé jmenujme alespoň bobra evropského nebo lososa velkého.

Na Labi pod Střekovem se jedná o zvláštní a neopakovatelný charakter 40 km dlouhého úseku řeky, který nemá v ČR obdoby. Také spojení mezi mořem a tímto jedinečným biokoridorem, narušeným teprve Střekovským zdymadlem, skýtá možnost, že na naše území pronikají až do současnosti původní druhy ryb a některé další vodní organismy (více zde).

Labe je také tradiční dopravní cestou. Lodní doprava zde však zažívá těžké časy, ke kterým přispěly i výkyvy počasí v posledních letech, kdy po řadu dní v roce byla hladina v tomto úseku příliš nízká a dopravci tak utrpěli velké ztráty. Z jejich řad proto sílí hlasy volající po technickém řešení situace - stavbě vodních děl na Labi. Ta by ovšem charakter řeky zcela změnila a připodobnila tento úsek k už zregulovaným úsekům řeky nad Střekovem. Po zabránění výstavbě dvou jezů (Malé Březno a Prostřední Žleb) je nyní prosazován záměr postavit jeden jez u Prostředního Žlebu nedaleko Děčína (s oficiálním názvem Plavební stupeň Děčín) Ten však bude mít pro přírodní prostředí stejně zničující důsledky a problematiku splavnosti Labe nevyřeší (více zde).

Stále častěji se objevují i zřetelné signály, že zastánci vodních děl hodlají nakonec prosadit jezy oba, což logicky souvisí s tím, že nejkritičtější úsek českého Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem zůstane i po případné výstavbě jezu u Děčína z jejich hlediska neřešen.

Labe je evropsky unikátní řeka. Jedná se o jeden z nejdelších úseků přírodě blízké řeky v Evropě. Labe od Střekova až po ústí do moře volně proudí a tím poskytuje skvělé životní podmínky pro mnoho druhů živočichů a rostlin. Díky tomu je Labe jedním z nejbohatších ekosystémů Evropy. Arnika chce tento evropský klenot zachovat a zabránit jeho zničení výstavbou zbytečného jezu. Podepište petici. 

2018 05 28 arnika labe 800px zewlakk -7526

Labe u Děčína (foto: Petr Zewlakk Vrabec)

 

"Kompromisní" jez u Děčína

Výstavba jezů na Labi se plánuje už několik let. Původně mělo být Labe přehrazeno dalšími dvěma jezy: u Ústí nad Labem a u Děčína. Po negativním stanovisku Ministerstva životního prostředí a díky tlaku veřejnosti a občanských sdružení Ministerstvo dopravy od tohoto záměru ustoupilo a předložilo takzvanou kompromisní variantu.

V současné chvíli se jedná o projekt jednoho jezu u Prostředního Žlebu poblíž Děčína (oficiálně nazvaný Plavební stupeň Děčín). Ani tato stavba ale není přijatelná, zejména proto, že by zbytečně zničila celoevropsky unikátní přírodní fenomén a podmínky pro život vzácných živočichů a rostlin, přičemž by stejně neřešila problém splavnosti Labe a nákladní dopravu na Labi nespasila. Daňové poplatníky by navíc výstavba jezu stála 5 miliard, které lze využít nesrovnatelně smysluplněji. Navíc z četných vyjádření činitelů Ředitelství vodních cest i Ministerstva dopravy vyplývá, že pokud by se podařilo prosadit tento jez, začne Ministerstvo prosazovat i druhý jez u Ústí nad Labem.

Na Labi pod Střekovem se jedná o zvláštní a neopakovatelný charakter 40 km dlouhého úseku řeky, který nemá v ČR obdoby. Také spojení mezi mořem a tímto jedinečným biokoridorem, narušeným teprve Střekovským zdymadlem, skýtá možnost, že na naše území pronikají až do současnosti původní druhy ryb a některé další vodní organismy.
Výstabou jakýchkoli dalších stupňů pod Střekovem dojde k narušení celého ekosystému řeky a vnitřních vazeb v něm existujících.

Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

Realizace vodních děl na Labi (v jakékoli variantě řešení) by měla zásadní dopad na přirozenou dynamiku řeky, podmiňující současnou druhovou a ekosystémovou diverzitu; je také v protikladu s již uskutečňovaným plánem zprůchodnění Labe pro tah lososa.
Realizace těchto vodních děl na základě udělení výjimky ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, by posunula ochranu přírody v ČR o mnoho let zpět"

Český Ramsarský výbor

Labe je biokoridor mezinárodního významu. Stává se migrační cestou, jak mnoha živočichů, tak rostlin. Je to jediná možná cesta do České kotliny z německé strany. Vodní díla se stanou špunty na Labi, které izolují mnoho živočichů a budou mít nevratné důsledky na ekosystém.

Werner Hentschel

V případě realizace těchto vodních děl se na některých místech stabilně zdvihne hladina vody a tím budou definitivně ovlivněny některé části labských břehů. Čím vyšší stupeň bude realizován, tím větší plocha labských břehů bude zatopena a místní ekosystémy budou nenávratně ztraceny. Tento fakt bude mít i další následky pro faunu v zarůstání břehů, snížením rychlosti vody, zminimalizování kolísání vodní hladiny atd.

Ing. Václav Šutera

Vzhledem k biologii bobra evropského a jeho potravním nárokům je možnost jakýchkoli kompenzačních opatření pro tohoto živočicha omezena na minimum.
V každém případě bude populace samotnou výstavbou a jejími důsledky silně dotčena.

Nadační fond ochrany přírody

Hranicí ekonomické efektivnosti pro záměr, který povede k částečnému zlepšení ponorů na Labi podle Zadání 99 je investiční náklad maximálně 3 mld. korun. Dražší zásahy by na Labi již nebyly efektivní, a to ani v případě, že přepravy dostoupí uvedené výše 4 mil. tun za rok.

Ing Jaroslav Kubec, CSc.

Pro objemy přeprav nejsou rozhodující plavební poměry na řece Labi, ale zájem a potřeby přepravců. Ekonomiku dopravy významně ovlivňuje i rozdíl mezi objemy dovozu a vývozu, kdy lodě jsou vytíženy jen v jednom směru. Tvrzení o "přechodu značné části hromadné a kontejnerové dopravy z ekologicky nevhodné silniční na ve svých zdrojích i železniční dopravy na nejekologičtější způsob - na dopravu lodní" lze pokládat jen za propagační heslo nebo zbožné přání, které není doloženo ani ekonomickými podmínkami, ani zájmem přepravců.

Ing. Václav Plecháč, CSc., EKOAQUA

Další výroky

V Německu prožívá nákladní lodní doprava trvalý pokles. Do budoucna má větší šance na rozvoj osobní lodní doprava. Nákladní doprava se podle německých výzkumů nemůže vyplatit u lodí s ponorem menším než 2,3 metru, což u českého Labe nepřipadá v úvahu. U německých investic do úprav Labe je spočítána "návratnost" 20 feniků z jedné marky za 80 let provozu.

Paul Dörfler, německý spisovatel

Lze se obávat, že nová vodní díla zhorší kvalitu vody a miliardové investice tak přijdou nazmar. Další lidské zásahy by mohly velmi negativně ovlivnit jak nivu a lužní lesy, tak rybí populace na Labi.

Saský ministr životního prosředí Steffen Flath

Nákladní lodě na Labi se musí přizpůsobit řece a ne řeka lodím.

Saský ministr hospodářství Kajo Schomme

Banner-stika

Sledujte nás: